Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Vững tin tiền tuyến- hậu phương

Thứ năm, 02/04/2015 | 07:42 GMT+7

Vững tin tiền tuyến- hậu phương

Ngày 29/5/2008, BHXH Bộ Quốc phòng được thành lập, đánh dấu mốc quan trọng trong đổi mới cơ chế thực hiện BHXH trong quân đội. Nhớ lại cảm xúc khi nhận Quyết định thành lập đơn vị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hồ Thủy-Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng chia sẻ: “Đó là thành quả của biết bao tâm huyết, cả những nỗi niềm đau đáu và quyết tâm của những người thực hiện chính sách mặc áo lính…”.

Những dấu mốc không thể nào quên

Theo Thiếu tướng Hồ Thủy, từ tháng 3/1996 đến 5/2008, việc quản lý, tổ chức thực hiện BHXH trong quân đội do Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) và Cục Tài chính Bộ Quốc phòng đảm nhiệm. Công tác BHXH trong toàn quân chỉ do 11 cán bộ của Phòng BHXH quân đội thuộc Cục Chính sách đảm nhận. Việc thực hiện phải qua nhiều khâu trung gian nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, không kịp thời, không đề cao được trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Thiếu tướng Hồ Thủy trao đổi với các đại biểu dự một hội nghị về BHYT trong quân đội

“Làm thế nào để thực hiện công tác BHXH trong quân đội được chặt chẽ, hiệu quả hơn, để quyền lợi về BHXH của quân nhân, CNVC quốc phòng được bảo đảm tốt hơn, đồng thời, tiết kiệm cho ngân sách quốc phòng và minh bạch hơn trong quản lý Quỹ BHXH?”. Đó là điều mà những cán bộ Phòng BHXH quân đội ngày đó luôn trăn trở.

Nắm bắt thời điểm xây dựng dự thảo Luật BHXH (năm 2006) của Chính phủ và Quốc hội, Phòng BHXH quân đội đã mạnh dạn tham mưu với Cục Chính sách đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng có ý kiến tham gia vào dự thảo Luật BHXH, trong đó đề xuất việc đổi mới cơ chế quản lý BHXH trong quân đội. Sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo đề xuất, Chính phủ đồng đã ý về chủ trương. Ngay sau khi Luật BHXH được Quốc hội khóa XI thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2007, ngày 19/4/2007, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với quân nhân, công an nhân dân, trong đó quy định phải có một cơ quan chuyên trách về công tác BHXH trong Bộ Quốc phòng. Hơn 1 năm sau, khi các điều kiện đã chín muồi, ngày 29/5/2008, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 79 thành lập BHXH Bộ Quốc phòng.

“Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không thể nào quên những ngày đầu tiên ra “ở riêng”. 11 cán bộ Phòng BHXH quân đội đã sát cánh bên nhau cùng nhau bắt tay vào xây dựng BHXH Bộ Quốc phòng với tâm niệm: Kiên quyết, chủ động, khắc phục mọi khó khăn, sớm đưa hoạt động của cơ quan vào nền nếp; quá trình chuyển đổi sang cơ chế mới tuyệt đối không làm chậm trễ, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ và quyền lợi của quân nhân và NLĐ trong quân đội”- Thiếu tướng Hồ Thủy chia sẻ.

Với tinh thần “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; chủ động, kiên trì trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất; kiên quyết, ráo riết trong chỉ đạo, điều hành, cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng đã tạo được sự đồng thuận từ các cơ quan chức năng ở Bộ tới các đơn vị, DN toàn quân và của các bộ, ngành liên quan. Sau hơn 6 năm thực hiện theo cơ chế mới, công tác BHXH, BHYT trong quân đội đã đạt được kết quả đáng khích lệ, giúp Thủ trưởng Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tập trung, thống nhất toàn bộ công tác BHXH, BHYT trong quân đội; khắc phục được những hạn chế của cơ chế thực hiện cũ. Công tác thu BHXH gắn liền với cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chi trả các chế độ. Đến nay, việc giải quyết các chế độ BHXH cho quân nhân, CNVC quốc phòng do thực hiện trực tiếp giữa cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng với cơ quan cán bộ, quân lực, tổ chức lao động của các đơn vị nên đã giải quyết được thấu đáo, kịp thời các trường hợp vướng mắc; rút ngắn được thời gian đáng kể, giảm sai sót. Quỹ BHXH độc lập với ngân sách quốc phòng, quản lý chặt chẽ về tài chính BHXH, BHYT. Công tác thu, chi được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật, góp phần tiết kiệm ngân sách, không nhầm nguồn hoặc trùng nguồn giữa ngân sách quốc phòng và Quỹ BHXH, Quỹ BHYT; bảo đảm  bí mật quốc phòng; đáp ứng yêu cầu về chấn chỉnh tổ chức lực lượng quân đội; phù hợp với yêu cầu cải cách TTHC, góp phần ổn định tư tưởng, tổ chức ở từng đơn vị và toàn quân.

Chung sức thực hiện BHYT toàn dân

Nói về việc hệ thống quân y tham gia KCB BHYT cho nhân dân, Thiếu tướng Hồ Thủy cho biết: “Khi thực hiện Luật BHYT, đối tượng tham gia BHYT gia tăng nhanh chóng, hệ thống cơ sở KCB dân y vốn đã quá tải càng trở nên trầm trọng. Trong khi đó, hệ thống quân y được trang bị cơ sở vật chất tốt, nhân lực dồi dào lại chỉ tổ chức KCB cho quân nhân. Như thế rất lãng phí nhân lực, đồng thời bác sỹ quân y ở cơ sở cũng thiếu cơ hội nâng cao tay nghề”. Trước thực tế này, BHXH Bộ Quốc phòng phối hợp với Cục Quân y, Cục Quân lực đã khảo sát các cơ sở quân y đủ điều kiện KCB BHYT, báo cáo Bộ Tổng Tham mưu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đề xuất việc ký hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở này.

Từ năm 2010, BHXH Bộ Quốc phòng triển khai toàn diện Luật BHYT trong quân đội, bao gồm: Thu, cấp thẻ BHYT đối với CNVC quốc phòng, lao động hợp đồng trong quân đội và thân nhân quân nhân tại ngũ, cấp kinh phí KCB, giám định BHYT và thanh quyết toán đối với các sở KCB ký hợp đồng với BHXH Bộ Quốc phòng. Từ yêu cầu thực tiễn, BHXH Bộ Quốc phòng đã chủ động tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng triển khai Đề án thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức BHYT (giai đoạn 1 từ tháng 12/2012 đến hết năm 2013; giai đoạn 2 từ tháng 7 đến tháng 12/2014). Đề án đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan đánh giá cao; đồng thời đáp ứng được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, nhất là các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Chất lượng, điều kiện KCB của bộ đội được nâng lên. Cơ sở quân y được cải thiện về điều kiện KCB; đội ngũ CBNV quân y có điều kiện nâng cao trình độ tay nghề…

Việc chủ động triển khai thành công Đề án này là bước chuẩn bị quan trọng của Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện BHYT đối với quân nhân tại ngũ theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua; làm cơ sở chắc chắn cho việc xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật và triển khai toàn quân tổ chức thực hiện BHYT quân nhân theo lộ trình do Chính phủ quy định.

“Có thể nói, những đột phá trong thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT trong quân đội đã khẳng định việc thành lập BHXH Bộ Quốc phòng là hoàn toàn đúng đắn. Bên cạnh việc bảo vệ tốt hơn quyền lợi của quân nhân, cùng với BHXH Việt Nam, hoạt động của BHXH Bộ Quốc phòng đã góp phần thực thi tốt pháp luật và bảo đảm an sinh xã hội”- Thiếu tướng Hồ Thủy chia sẻ.

***

Sáu năm xây dựng và phát triển, những đóng góp quan trọng của BHXH Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện, chăm lo, giải quyết chế độ chính sách cho quân nhân, CNVC quốc phòng, lao động hợp đồng trong quân đội cũng như thân nhân quân nhân tại ngũ có ý nghĩa to lớn, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, góp phần cùng với ngành BHXH Việt Nam tạo nên một mạng lưới an sinh xã hội rộng khắp, toàn diện.  

 HP

Get Adobe Flash player

THE ROAD STORY VIETNAM

Báo Bảo hiểm xã hội 10 năm phát triển

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.