Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

VietinBank đạt nhiều kết quả tích cực

Thứ năm, 04/06/2020 | 16:45 GMT+7

VietinBank đạt nhiều kết quả tích cực

Hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng là chủ trương mới, đúng đắn và mang tính đột phá về công tác tổ chức cán bộ, giúp mang lại nhiều kết quả rất tích cực tại VietinBank.

Thay đổi công tác quản trị DN

Năm 2019, quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DN Trung ương, Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đã thực hiện đúng tinh thần, đúng nguyên tắc, đúng tiến độ, có kết quả Quy định số 69 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối về hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Theo đó, việc sắp xếp, bố trí nhân sự thủ trưởng cơ quan hợp nhất gắn với công tác chuyên môn sâu, xác định thẩm quyền, trách nhiệm, tăng cường cá nhân hóa trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hợp nhất, đảm bảo giao quyền gắn với trách nhiệm theo nguyên tắc: Một cơ quan, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc; nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Từ đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu.

Công tác rà soát, kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 chính là bước chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025). Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đồng thời là thủ trưởng các cơ quan hợp nhất, là cán bộ quản lý cấp cao của VietinBank nắm giữ các vị trí chủ chốt, trọng yếu, có trình độ chuyên môn, quản trị, điều hành tốt, có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác. Đây là những nhân tố thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra các giá trị mới của hệ thống.

Đảng ủy VietinBank cũng xác định việc hợp nhất phải quán triệt nguyên tắc: Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển DN là nhiệm vụ trọng tâm. Việc bố trí cán bộ sau khi hợp nhất phải bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng; lựa chọn thêm nhiều cán bộ chuyên môn làm công tác Đảng; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ chuyên trách công tác Đảng có cơ hội nắm bắt công tác chuyên môn. Qua đó, tăng hiệu quả hoạt động của bộ máy, đặc biệt là bộ phận làm công tác tổ chức nhân sự và kiểm tra, giám sát.

Thực tiễn cho thấy, việc hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và cơ quan chuyên môn đã tạo cơ sở sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và chính quyền. Thông qua việc sắp xếp, rà soát lại chức năng nhiệm vụ, bộ máy tham mưu đã được tinh gọn, giảm đầu mối, tầng nấc trung gian, không trùng lặp chức năng, nhiệm vụ. Các quy trình nghiệp vụ được thu gọn, chuyên môn hóa; đồng bộ công tác tham mưu cho Đảng ủy và chính quyền, tránh chồng chéo, tránh khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác Đảng và công tác chuyên môn trở thành “hai trong một”; các công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng... được bố trí hợp lý, tạo sự liên thông, tăng năng suất lao động, tối ưu hóa việc sử dụng thời gian, lao động, chi phí, công nghệ cho hoạt động lãnh đạo, quản trị, điều hành và kiểm tra, giám sát.

Tạo động lực phát triển công tác xây dựng Đảng

Việc hợp nhất các cơ quan tham mưu tại VietinBank đã cơ bản đạt mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tham mưu; tạo động lực phát triển và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đảng. Công tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ phân cấp quản lý cán bộ đi đôi với siết chặt kỷ cương, kỷ luật theo định hướng của Đảng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được nâng cao và chú trọng, gắn chặt với thực hiện các khâu công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Công tác cán bộ không còn khoảng trống, giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và thống nhất của Đảng ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra sau hợp nhất có nhiều đổi mới. Chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng cao trên cơ sở tăng cường nắm bắt và kiểm soát thông tin, kiểm soát nội bộ. Việc mở rộng hệ thống quản trị, phòng ngừa rủi ro đạo đức đã đi vào trọng tâm, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm.

Sau hợp nhất, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền pháp luật, phát triển văn hóa DN được tăng cường. Việc triển khai giáo dục, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thực chất hơn. Các phong trào thi đua luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và được triển khai hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm và nêu gương...

PV

Ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.