Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Việc thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy của Ngành được thực hiện đúng định hướng

Thứ sáu, 08/11/2019 | 15:08 GMT+7

Việc thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy của Ngành được thực hiện đúng định hướng

Ngày 8/11, tại Yên Bái, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Quyết định số 856/QĐ-TTg. Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH 12 tỉnh, thành phố: Yên Bái, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hoá, An Giang.

Hoàn thành cơ bản việc thí điểm tại 2 tỉnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã chỉ đạo cần chủ động nghiên cứu, ban hành sớm các văn bản tổ chức thực hiện trong toàn Ngành. Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các dự thảo văn bản, tổ chức hội thảo cấp Ngành để lấy ý kiến góp ý. 

Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tiếp đó, ngày 19/7/2019, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 2956/KH-BHXH về tổ chức thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg; Quyết định số 969/QĐ-BHXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương. Theo đó, thực hiện thí điểm cơ cấu tổ chức mới tại BHXH 2 tỉnh là Yên Bái và Đồng Nai kể từ ngày 1/10/2019; các địa phương còn lại thực hiện từ ngày 1/1/2020. Đồng thời, thực hiện Công văn số 2712/BHXH-TCCB hướng dẫn thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao tài chính, tài sản, nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức mới.

“Qua hơn một tháng thực hiện thí điểm, 2 tỉnh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì vậy, hôm nay, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị này để tổng kết việc thí điểm, thu thập thông tin từ thực tế thực hiện; lấy ý kiến đóng góp các dự thảo văn bản liên quan tiến tới triển khai trong toàn Ngành. Bên cạnh đó, qua hội nghị, BHXH Việt Nam sẽ có thêm những thông tin, căn cứ góp ý sửa đổi vào Dự thảo Nghị định số 01 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam được ban hành trong thời gian tới”- Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn nói.

Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm, ông Nguyễn Trí Đại- Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái cho biết, trên cơ sở kế hoạch, quyết định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã nghiêm túc triển khai việc tổ chức, tinh gọn bộ máy, có kế hoạch và lộ trình cụ thể. Các nội dung, nhiệm vụ liên quan được phổ biến, quán triệt đến toàn thể CCVC và NLĐ trong cơ quan để đồng lòng thực hiện.

Trong công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy nhân sự, đặc biệt là viên chức quản lý được bàn bạc dân chủ, thống nhất, phù hợp với trình độ, năng lực, công việc đang đảm nhiệm và nguyện vọng cá nhân. Việc bàn giao, chuyển giao nhiệm vụ được BHXH tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp, đảm bảo sử dụng đúng người, đúng việc, đúng mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án là đưa mô hình tổ chức mới đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2019 và giai đoạn tiếp theo.

Toàn cảnh hội nghị

Ông Nguyễn Trí Đại cho biết thêm, theo Đề án, BHXH tỉnh đã thực hiện giảm một phòng thuộc BHXH tỉnh (Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC) từ 11 phòng nghiệp vụ xuống còn 10 phòng; điều chỉnh nhiệm vụ và tên gọi từ Phòng Khai thác và Thu nợ thành Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng; chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của một số phòng chuyên môn. Chuyển giao nhiệm vụ thu nợ từ Phòng Khai thác và thu nợ về Phòng Quản lý Thu; chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC từ Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC về Văn phòng; chuyển giao nhiệm vụ tuyên truyền từ Văn phòng về Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng. BHXH tỉnh cũng thực hiện giảm một đơn vị cấp huyện khi sáp nhập và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính, tài sản của BHXH TP.Yên Bái về BHXH tỉnh (giảm từ 9 đơn vị BHXH cấp huyện xuống còn 8 đơn vị BHXH cấp huyện).

Là một trong 2 đơn vị thực hiện thí điểm, ông Phạm Minh Thành- Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai cho biết, khi được giao nhiệm vụ thí điểm, lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh đã chỉ đạo sát sao và đề ra Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh; từ đó xây dựng Kế hoạch số 30/KH-BHXH ngày 9/9/2019 thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả” tại BHXH tỉnh Đồng Nai và đăng tải trên website BHXH tỉnh, thông báo công khai trên các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh; báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban ngành trong việc thực hiện.

Trong quá trình triển khai, BHXH tỉnh Đồng Nai đã giảm một đơn vị là BHXH TP.Biên Hoà, sáp nhập vào BHXH tỉnh Đồng Nai theo đúng lộ trình từ ngày 1/10/2019. Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC sáp nhập vào Văn phòng BHXH tỉnh từ ngày 1/10/2019. Thay đổi tên Phòng Khai thác và Thu nợ thành Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng. Theo đó, cơ cấu bộ máy mới sau khi sáp nhập của BHXH tỉnh Đồng Nai gồm: 10 phòng nghiệp vụ (giảm Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC) và 10 đơn vị BHXH cấp huyện (giảm BHXH TP.Biên Hoà)...

Cần quy định rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (BHXH Việt Nam) đã hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới. Theo đó, việc bàn giao nhiệm vụ giữa các đơn vị liên quan phải đảm bảo khách quan, minh bạch và không được ảnh hưởng đến việc quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị, không ảnh hưởng đến việc phục vụ NLĐ và nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng việc bàn giao để xoá bỏ trách nhiệm của bên giao và bên nhận. Việc bàn giao thực hiện xong trước ngày 10/1/2020 và được lập thành biên bản; mỗi bộ hồ sơ bàn giao được lập thành 3 bộ do bên giao, bên nhận và bộ phận lưu trữ tài liệu hành chính của BHXH tỉnh lưu giữ...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều đồng ý với quy định sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới. Tuy nhiên, các địa phương đề nghị BHXH Việt Nam cần có văn bản hướng dẫn cụ thể để các địa phương có cơ sở thực hiện và sắp xếp. Bên cạnh đó, cần có quy định rõ ràng với mỗi vị trí được sắp xếp làm sao cho phù hợp với cán bộ chuyên môn mỗi phòng, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa- Giám đốc BHXH TP.Hà Nội, hiện nay, BHXH TP.Hà Nội đang có 2 phòng giám định BHYT, do khối lượng công việc nên sắp xếp giữa hai phòng gặp khó khăn. Chính vì vậy, ông Hòa đề nghị khi thực hiện Đề án, cần sắp xếp rõ ràng không chồng chéo giữa 2 phòng này. Ngoài ra, chức năng tham mưu ký hợp đồng với các cơ sở KCB của Phòng Kế hoạch- Tài chính cũng cần xem xét, vì đây là chức năng của Phòng Giám định BHYT…

Đồng tình với ý kiến về việc quy định rõ ràng trách nhiệm, ông Trần Đức Long- Vụ trưởng Vụ Thanh tra- Kiêm tra cho rằng, văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng rất quan trọng. Do đó, cần quy định rõ ràng để không xảy ra tình trạng chồng chéo, dẫm lên chân nhau. 

Về vấn đề sắp xếp bộ máy tổ chức, ông Vũ Hoàng Cương- Giám đốc BHXH tỉnh An Giang cho rằng, sau khi tiếp nhận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC, thì khối lượng công việc của Văn phòng sẽ đội lên rất nhiều, nên cần phải xem xét sao cho hợp lý. “Ngoài ra, chúng ta cần xem xét lại về giao chức năng khởi kiện DN nợ cho khối Văn phòng có phù hợp hay không? Để chức năng này tại Văn phòng hay Phòng Thanh tra-Kiểm tra thì hợp lý?...”- ông Cương đặt câu hỏi.

Giải đáp những thắc mắc về vấn đề CNTT khi thực hiện Đề án, ông Lê Nguyên Bồng- Giám đốc Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Trung tâm hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của các địa phương về lĩnh vực CNTT sau khi sáp nhập. Do đó, ông Bồng đề nghị các địa phương khi thực hiện Đề án nếu có vướng mắc về CNTT, nhất là về dữ liệu thì liên hệ với Trung tâm CNTT để giải quyết…

Kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành BHXH đã thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, đã gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ CCVC và NLĐ; tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, nâng cao sự hài lòng của người dân và DN...

Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn yêu cầu BHXH các địa phương tiếp tục bồi dưỡng nguồn nhân lực tại địa phương, học hỏi kinh nghiệm thực hiện Đề án tại 2 tỉnh được giao thực hiện thí điểm, khi có vướng mắc khó khăn về công tác sắp xếp bộ máy thì liên hệ với Vụ Tổ chức cán bộ để giải quyết.

Thanh Hằng

Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.