Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Trình Quốc hội cho ý kiến việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT năm 2015

Thứ hai, 21/10/2019 | 16:12 GMT+7

Trình Quốc hội cho ý kiến việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT năm 2015

Chiều 21/10, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Chính phủ báo cáo về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT năm 2015.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Báo cáo của Chính phủ về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT năm 2015. Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, theo Khoản 3, Điều 35 Luật BHYT năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và Điều 6 Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số thu BHYT dành cho KCB lớn hơn số chi KCB trong năm, phần kinh phí chưa sử dụng hết được phân bổ và sử dụng theo lộ trình.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ

Cụ thể, từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2020, BHXH Việt Nam có trách nhiệm hạch toán 80% vào quỹ dự phòng; đồng thời thông báo 20% số kinh phí dành cho KCB chưa sử dụng hết cho địa phương để sử dụng theo thứ tự ưu tiên: Hỗ trợ quỹ KCB cho người nghèo; hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số đối tượng phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của địa phương; mua trang thiết bị y tế phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ y tế; mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện. Từ ngày 1/1/2021, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán toàn bộ vào quỹ dự phòng BHYT để điều tiết chung.

Về tình hình sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: Theo báo cáo quyết toán quỹ BHYT của BHXH Việt Nam, năm 2015 có 38 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng có kết dư quỹ KCB với tổng số tiền 5.838 tỉ đồng; phần 20% để lại cho địa phương sử dụng theo quy định tại Khoản 3, Điều 35 Luật BHYT là 1.167 tỉ đồng. Sau khi báo cáo quyết toán quỹ BHYT năm 2015 được HĐQL BHXH Việt Nam thông qua, ngày 29/12/2016, BHXH Việt Nam đã có các văn bản từ số 5329/BHXH-CSYT đến số 5367/BHXH-CSYT thông báo 20% số kinh phí dành cho KCB chưa sử dụng hết năm 2015 gửi cho từng địa phương. Căn cứ số kinh phí được sử dụng tại địa phương, UBND cấp tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và báo cáo HĐND cấp tỉnh theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 35 Luật BHYT...

Theo Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, căn cứ Luật BHYT, việc phân bổ và sử dụng phần kết dư quỹ KCB BHYT chỉ được đặt ra từ khi có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 2014. Trong đó, theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 35 thì từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2020, BHXH Việt Nam có trách nhiệm trích 80% số kinh phí KCB chưa sử dụng hết vào quỹ dự phòng; đồng thời thông báo 20% số kinh phí dùng cho KCB chưa sử dụng hết cho địa phương để sử dụng theo thứ tự ưu tiên: Hỗ trợ quỹ KCB cho người nghèo; hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của địa phương; mua trang thiết bị y tế phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ y tế; mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện.

Về số tiền 518.389 triệu đồng chưa thanh toán, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, về nguyên tắc, sau 12 tháng các địa phương không sử dụng hết sẽ phải chuyển về quỹ dự phòng của BHXH Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2017 là năm đầu tiên được sử dụng khoản kết dư này nên các địa phương chưa bắt nhịp với quy định mới, dẫn đến có 11 địa phương chưa hoàn tất việc thanh toán đúng thời hạn. Một số địa phương trên là các tỉnh khó khăn và một số thành phố lớn có nhu cầu cao về trang thiết bị y tế. Vì vậy, đồng ý với đề nghị của Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn thanh toán đối với số tiền 518.389 triệu đồng đến hết 30/6/2020 và Chính phủ chỉ đạo các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc sử dụng quỹ BHYT bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Trong quá trình quản lý, nếu tiếp tục phát sinh khoản kinh phí còn dư không sử dụng, đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định là thu hồi, nộp về quỹ dự phòng của BHXH Việt Nam để điều tiết chung.

Bên cạnh đó, Ủy ban Về các vấn đề xã hội và một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, do kinh phí KCB BHYT của nhiều địa phương còn bội chi và số tiền 518.359 triệu đồng nói trên đã quá thời hạn thanh toán sau 12 tháng; vì vậy cần phải chuyển về quỹ dự phòng của BHXH Việt Nam theo đúng quy định của Luật BHYT. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chính phủ, thì chủ yếu phần kết dư này để mua trang thiết bị y tế và mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện tại các địa phương chỉ thực hiện trong giai đoạn nhất định, đến năm 2018 không có tỉnh, thành phố có kết dư quỹ KCB BHYT và dự toán NSNN năm 2019 không bố trí kinh phí cho nhiệm vụ này. Do vậy, việc không cho phép kéo dài và thu hồi số kinh phí này về quỹ dự phòng sẽ dẫn đến không có nguồn để tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết, cũng như các địa phương phải bồi thường thiệt hại cho đơn vị cung cấp hợp đồng.

Trên cơ sở ý kiến đa số, Ủy ban Tài chính Ngân sách cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ kiến nghị đưa nội dung này vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 8: Cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT năm 2015 đến hết ngày 30/6/2020, với tổng số tiền là 518.389 triệu đồng. Sau thời điểm này, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT. Đồng thời, giao Chính phủ tổ chức thực hiện và phê bình nghiêm túc 11 địa phương về ý thức chấp hành pháp luật trong việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT năm 2015 theo quy định của Luật BHYT.

VT

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đạt được BHYT toàn dân thì sẽ đạt được BHXH toàn dân

THE ROAD STORY VIETNAM

Nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2021

Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 405/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/9/2020.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024) 36281191- Fax: (024) 36281540.
Ðại diện Tạp chí Bảo hiểm xã hội tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel: 0834102200.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt; Lê Kim Phương; Nguyễn Thị Thu Hương.
® Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội giữ bản quyền tác phẩm, cá nhân, tổ chức phải ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.