Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân: Cần sự đồng lòng, trách nhiệm

Thứ sáu, 14/02/2020 | 10:08 GMT+7

Thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân: Cần sự đồng lòng, trách nhiệm

Báo cáo Chính trị tại Đại hội VI của Đảng đã khẳng định: “Sức khỏe của nhân dân, tương lai của giống nòi là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước, là trách nhiệm của tất cả các ngành, đoàn thể, là trách nhiệm và lợi ích thiết thân của mỗi công dân”. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã chia sẻ với Báo BHXH về ý nghĩa của sự ra đời chính sách BHYT cũng như sự đồng hành của ngành Y tế với ngành BHXH trong thực hiện BHYT toàn dân.

* PV: Thưa Thứ trưởng, hiện nay, việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng như quyền lợi của người tham gia được bảo đảm và mở rộng, diện bao phủ BHYT toàn dân nâng cao… Thứ trưởng nhìn nhận thế nào về những kết quả này?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Thực tiễn sau hơn 2 thập kỷ triển khai thực hiện chính sách BHYT, đặc biệt là thực hiện Luật BHYT cho thấy, việc đổi mới cơ chế tài chính y tế thông qua BHYT thực sự là quyết định đúng đắn, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng hệ thống y tế Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả. Đồng thời, Việt Nam đang từng bước hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân. Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT tiếp tục được xây dựng và ngày càng hoàn thiện; công tác quản lý nhà nước về BHYT ngày càng được tăng cường. Đặc biệt, đã huy động được sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn

Cùng với đó, quyền lợi của người tham gia BHYT luôn được bảo đảm và mở rộng, diện bao phủ BHYT toàn dân được nâng cao rõ rệt. Điều đó được thể hiện rõ nét trong 10 năm qua, khi tỉ lệ người dân tham gia BHYT tăng từ 45% (năm 2009) lên gần 90% vào 2019, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (88,1%). Đáng chú ý, đối tượng người nghèo, người DTTS, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội đã được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT. Hiện, chỉ còn khoảng 10% dân số (khoảng 10 triệu người) chưa có BHYT, thuộc nhóm tham gia theo hộ gia đình, NLĐ trong DN tư nhân và SV. Với kết quả này, mục tiêu đến năm 2020 có trên 90,7% dân số và đến năm 2025 có trên 95% dân số tham gia BHYT theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới là hoàn toàn khả thi.

Đáng chú ý, quyền lợi BHYT (thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế...) được xác định trên cơ sở mức đáp ứng nhu cầu KCB của người tham gia BHYT, sự thay đổi về mô hình bệnh tật, sự phát triển của KH-CN, khả năng cân đối quỹ BHYT và khả năng chi trả của người tham gia, nhất là hướng tới mục tiêu giảm chi tiền túi từ hộ gia đình cho y tế. Trong khi đó, ngành Y tế tập trung nâng cao chất lượng KCB BHYT, theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, triển khai các đề án giảm tải cũng như mô hình bác sĩ gia đình; tăng cường hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho y tế tuyến dưới để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

Giá dịch vụ y tế đã từng bước điều chỉnh và chuyển dần từ cơ chế đầu tư ngân sách trực tiếp cho cơ sở KCB sang hỗ trợ người dân tham gia BHYT. Hiện nay, quỹ BHYT đang trở thành nguồn tài chính cơ bản phục vụ cho hoạt động KCB, góp phần giảm mức chi trả từ tiền túi của người bệnh, tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe.

Có thể thấy, những kết quả trên có được chính là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tuyên truyền vận động có hiệu quả, sự hài lòng của người bệnh ngày càng tăng và người dân đã thực sự tin tưởng vào chính sách BHYT.

* Theo Thứ trưởng, để đảm bảo mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển bền vững trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là tăng tính cộng đồng chia sẻ rủi ro, trong thời gian tới, hai ngành Y tế và BHXH cần làm gì?

- Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước và thực hiện chính sách BHYT đã được Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và trách nhiệm. Đặc biệt, 2 bên đã kịp thời ban hành những văn bản liên quan trực tiếp đến người dân, đến tính bền vững của quỹ BHYT, như: Cải cách TTHC trong KCB BHYT; điều chỉnh giá dịch vụ y tế; xây dựng danh mục, điều kiện và tỉ lệ thanh toán đối với dịch vụ y tế, thuốc, hóa chất, vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT… Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả 2 ngành, góp phần triển khai hiệu quả chính sách cũng như đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cũng thống nhất các hoạt động trên cơ sở quy chế phối hợp; tổ chức giao ban hàng quý để đánh giá kết quả hoạt động và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHYT dưới nhiều hình thức và nội dung phong phú; nâng cao chất lượng KCB, cải cách TTHC và quy trình KCB. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT tại các cơ sở y tế; từ đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện vi phạm…

Đối với việc triển khai, tổ chức thực hiện Luật BHYT, theo tôi, Luật BHYT  có tác động rất lớn đến việc thay đổi nhận thức của người dân trong việc lựa chọn giải pháp tài chính để chăm lo sức khỏe của bản thân, giảm gánh nặng chi tiêu từ mỗi cá nhân cho dịch vụ y tế, tránh rơi vào bẫy nghèo do chi phí y tế, góp phần đảm bảo ASXH. Vì vậy, người dân cũng thuận lợi hơn trong việc tiếp cận, lựa chọn cơ sở KCB phù hợp thực tế, giúp giảm tình trạng quá tải như hiện nay…

Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, quá trình thực hiện Luật BHYT vẫn còn nhiều bất cập; đòi hỏi cần tiếp tục sửa đổi Luật BHYT. Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, Bộ Y tế cũng đã đề xuất sửa đổi Luật BHYT nhằm đạt được các mục tiêu chung, như: Thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về phát triển BHYT toàn dân; khắc phục các tồn tại, bất hợp lý; đổi mới chính sách, pháp luật về BHYT đảm bảo phù hợp với các luật có liên quan (Luật KCB, Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, Bộ luật Lao động...). Ngoài ra, những nội dung sửa đổi cần tập trung vào điều chỉnh quyền lợi BHYT theo hướng công bằng, hiệu quả hơn và phát triển; đồng thời giảm chi phí điều trị, chi phí nằm viện, giảm tải BV. Kiểm soát chi phí theo hướng đảm bảo sử dụng dịch vụ y tế hợp lý, nâng cao trách nhiệm của cơ sở y tế và người sử dụng dịch vụ, tránh lãng phí, cân đối quỹ BHYT và đảm bảo sự công bằng trong mối quan hệ giữa cơ sở cung ứng dịch vụ và cơ quan BHXH...

Đặc biệt, trong thời gian tới, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam sẽ tăng cường thực hiện quy chế phối hợp. Theo đó, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam trong việc ban hành, trình ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời, nhất là đối với các đề xuất của BHXH Việt Nam; tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được liên quan chỉ tiêu bao phủ BHYT, công tác thanh quyết toán chi phí KCB BHYT; tiếp tục phối hợp đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, đảm bảo các cơ sở KCB có nguồn thu hợp lý, nhất là phải đảm bảo minh bạch trong tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT bảo đảm cân đối quỹ BHYT, ngăn chặn lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Các Vụ, Cục của Bộ Y tế và các đơn vị của BHXH Việt Nam cũng cần tiếp tục nghiên cứu, thống nhất giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT để hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.

* Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Lê An (Thực hiện)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đạt được BHYT toàn dân thì sẽ đạt được BHXH toàn dân

THE ROAD STORY VIETNAM

Nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2021

Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 405/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/9/2020.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024) 36281191- Fax: (024) 36281540.
Ðại diện Tạp chí Bảo hiểm xã hội tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel: 0834102200.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt; Lê Kim Phương; Nguyễn Thị Thu Hương.
® Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội giữ bản quyền tác phẩm, cá nhân, tổ chức phải ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.