Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Thực hiện chính sách BHYT: Vẫn còn những vướng mắc

Thứ bảy, 19/10/2019 | 19:13 GMT+7

Thực hiện chính sách BHYT: Vẫn còn những vướng mắc

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, đặc biệt là Nghị định số 146/2018 có nhiều thuận lợi cho người tham gia BHYT cũng như gia tăng quyền lợi hưởng. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai, đã phát sinh nhiều vướng mắc cần sớm tháo gỡ.

Khó khăn trong thực hiện BHYT cho NCC

Thực tế triển khai tại nhiều địa phương cho thấy, việc thực hiện chính sách BHYT đối với người có công với cách mạng (NCC), người tham gia kháng chiến theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ còn nhiều vướng mắc. Cụ thể: Theo Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (Luật BHYT), đối tượng NCC, cựu chiến binh được NSNN đóng BHYT và có mức hưởng 100% chi phí KCB BHYT khi đi KCB đúng quy định. Khoản 7 Điều 22 Luật BHYT giao Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng KCB BHYT tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp KCB theo yêu cầu và các trường hợp khác không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này. Như vậy, mức hưởng của các đối tượng đã được quy định cụ thể tại Luật BHYT.

Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP bổ sung đối tượng người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc. Đối tượng này được NSNN đóng BHYT và hưởng 80% chi phí KCB BHYT khi đi KCB đúng quy định- điều này cũng đúng với quy định của Luật BHYT.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, cơ quan BHXH đã gặp một số́ khó khăn, vướng mắc như: Về rà soát và lập danh sách đối tượng NCC, cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, trước ngày 1/12/2018, Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT đã xế́p lẫn đối tượng người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc vào nhóm đối tượng NCC và cựu chiến binh. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng theo đúng quy định (Nghị định số 146/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2018), BHXH Việt Nam đã có công văn yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng để xác định, thực hiện đổi mã đối tượng, mã mức hưởng theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, cập nhật trên cơ sở dữ liệu, in và trả thẻ BHYT kịp thời cho người tham gia BHYT; đồng thời phải giải quyết quyền lợi KCB BHYT trong trường hợp chưa kịp cấp và đổi thẻ BHYT. Song công việc rà soát gặp nhiều khó khăn do cơ quan BHXH không đủ hồ sơ, giấy tờ để xác định đối tượng NCC, cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

Về hồ sơ, thủ tục xác định đối tượng là NCC, cựu chiến binh để chuyển đổi mức hưởng BHYT theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật BHYT. Hiện nay, các đối tượng như NCC, hưu trí, người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc... cung cấp rất nhiều loại giấy tờ như: Huân chương Chiến công, Huy chương Vì An ninh Tổ quốc, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Thủ tướng vì đã trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thẻ hội viên Hội Cựu chiến binh... để được đổi mức hưởng BHYT sang đối tượng NCC, cựu chiến binh. Trước vấn đề này, BHXH Việt Nam đã xin ý kiến Cục NCC (Bộ LĐ-TB&XH), nhưng đến ngày 4/7/2019 cơ quan này mới có công văn trả lời.

Việc rà soát hồ sơ để cấp thẻ BHYT cho NCC gặp nhiều khó khăn

Để giải quyết các vướng mắc nêu trên, nhiều ý kiến đề nghị Bộ Y tế cần kịp thời trả lời các kiến nghị của cơ quan BHXH; đồng thời cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện của BHXH Việt Nam để tránh tình trạng đánh giá chủ quan. Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH cũng cần ban hành văn bản quy định cụ thể các loại giấy tờ làm căn cứ để xác định đối tượng NCC, cựu chiến binh; chỉ đạo hệ thống LĐ-TB&XH các địa phương phối hợp với cơ quan BHXH rà soát, lập danh sách đối tượng do ngành mình quản lý, kị̣p thời chuyển danh sách để cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT.

Vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí KCB

Điều 11 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định: Tổng mức thanh toán đối với các trường hợp đến KCB không vượt quá chi phí bình quân thực tế theo phạm vi quyền lợi được hưởng của một đợt điều trị nội trú và một lượt KCB ngoại trú theo từng chuyên khoa của các trường hợp được chuyển đến năm trước nhân (x) với số lượt KCB trong năm và nhân (x) với hệ số k. Hằng năm, căn cứ chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế của năm trước liền kề do Tổng cục Thống kê công bố, cơ quan BHXH thông báo, điều chỉnh tổng mức thanh toán cho các cơ sở y tế.

Việc áp dụng chỉ số giá do Tổng cục Thống kê công bố những năm đầu thực hiện thông tư trên không có vướng mắc. Tuy nhiên, từ năm 2016, do thực hiện lộ trình áp dụng giá dịch vụ y tế mới có kết cấu tiền lương, tiền phụ cấp trực của nhân viên y tế theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính nên giá dịch vụ y tế năm sau tăng cao rất nhiều lần so với năm trước, tốc độ tăng có sự khác nhau giữa các cơ sở y tế tư nhân, cơ sở y tế công lập tự chủ và cơ sở y tế công lập tại các địa phương. Cụ thể, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế bao gồm tiền lương được thực hiện theo 5 đợt: Đợt 1 thực hiện tại 16 địa phương từ ngày 12/8/2016; đợt 2 thực hiện tại 16 địa phương từ ngày 12/10/2016; đợt 3 thực hiện tại 4 địa phương từ ngày 21/12/2016; đợt 4 thực hiện tại 13 địa phương từ ngày 21/3/2017 và đợt 5 thực hiện tại 14 địa phương từ ngày 21/4/2017.

Vì vậy, quyết toán năm 2017 (sau khi nhận được thông báo về chỉ số giá nhóm thuốc, dịch vụ y tế của năm trước liền kề do Tổng cục Thống kê công bố) có sự bất cập trong việc áp dụng chung chỉ số giá này cho các tỉnh. Vì vậy, BHXH Việt Nam đã xin ý kiến Bộ Y tế, Bộ Tài chính xử lý vướng mắc. Theo đó, đối với hệ số k năm 2017- mặc dù Tổng cục Thống kê công bố là 1,3815, nhưng Bộ Y tế cũng đã đồng thuận với ý kiế́n đề xuất của BHXH Việt Nam và báo cáo Chính phủ cho phép thực hiện hệ số k của năm 2017 bằng chỉ số giá tiêu dùng chung của năm 2017 là 1,0353 (gần tương đương với hệ số k của các năm trước đã áp dụ̣ng). Ngày 28/9/2018, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phố́i hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất việc hướng dẫn địa phương thực hiện trước ngày 10/10/2018.

Tương tự, sau khi nhận được thông báo chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ kĩ thuật của năm 2017 do Tổng cục Thống kê công bố để áp dụng hệ số k cho năm 2018, BHXH Việt Nam cũng nhận thấy có sự bất hợp lý trong việc áp dụng bằng chỉ số do Tổng cục Thống kê công bố là 1,4229 (chỉ số nhóm thuốc là 1,0083, nhóm dịch vụ y tế là 1,5791) nên đã có công văn báo cáo và xin ý kiến liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính. Ngày 20/8/2019, Bộ Tài chính có công văn hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB năm 2017-2018 và năm 2019 của Bộ Y tế. Theo đó, trên cơ sở xử lý năm 2017, Bộ Tài chính đề nghị xử lý tương tự đối với năm 2018 nhưng không thống nhất với hệ số k năm 2017 do Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đề xuất và đề nghị Bộ Y tế tổng hợp ý kiến để hướng dẫn BHXH Việt Nam.

Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện thanh quyết toán chi KCB BHYT theo đúng thời gian quy định của Luật BHYT, BHXH Việt Nam đã hướng dẫn BHXH các tỉnh chưa thực hiện hệ số k sau khi đã tính quy đổi đủ các chi phí tăng/giảm do tác động của điều chỉnh giá dịch vụ y tế của từng cơ sở KCB. Với phương án này, đảm bảo sự công bằng giữa các cơ sở KCB có lộ trình điều chỉnh giá khác nhau, phù hợp với đặc thù của lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong giai đoạn vừa qua và cũng không ảnh hướng đến việc thanh quyết toán chi phí KCB BHYT với cơ sở y tế.

N.Hà

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đạt được BHYT toàn dân thì sẽ đạt được BHXH toàn dân

THE ROAD STORY VIETNAM

Nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2021

Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 405/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/9/2020.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024) 36281191- Fax: (024) 36281540.
Ðại diện Tạp chí Bảo hiểm xã hội tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel: 0834102200.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt; Lê Kim Phương; Nguyễn Thị Thu Hương.
® Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội giữ bản quyền tác phẩm, cá nhân, tổ chức phải ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.