Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh Trà Vinh và Ninh Thuận

Thứ tư, 17/07/2019 | 16:36 GMT+7

Thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh Trà Vinh và Ninh Thuận

Ngày 16/7, BHXH Việt Nam có Thông báo kèm Danh mục tài liệu liên quan việc thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH các tỉnh Trà Vinh và Ninh Thuận.

Căn cứ Công văn số 7363-CV/BTCTW ngày 12/2/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố”, Kế hoạch số 2460/KH-BHXH ngày 9/7/2019 về thi tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh và Kế hoạch số 2461/KH-BHXH ngày 9/7/2019 về thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận, BHXH Việt Nam thông báo thi tuyển 3 chỉ tiêu lãnh đạo BHXH tỉnh năm 2019.

Cụ thể, các chức danh thi tuyển bao gồm: Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh; 1 Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh- phụ trách lĩnh vực khai thác và phát triển đối tượng, CNTT; 1 Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh- phụ trách lĩnh vực giám định chi phí KCB BHYT; 1 Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận- phụ trách lĩnh vực tiếp nhận và trả kết quả TTHC, CNTT và Văn phòng.

Thông báo thi tuyển được đăng trên Báo BHXH, Cổng TTĐT BHXH Việt Nam, Trang tin điện tử của BHXH tỉnh Trà Vinh và Trang tin điện tử của BHXH tỉnh Ninh Thuận. Các nội dung liên quan đến quy định thi tuyển như đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi được quy định cụ thể tại các văn bản và tài liệu liên quan đến nội dung thi được đăng tải công khai trên Cổng TTĐT BHXH Việt Nam từ ngày 16/7/2019 (tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn) và Báo BHXH (tại địa chỉ http://baobaohiemxahoi.vn), bao gồm: Quyết định số 818/QĐ-BHXH ngày 27/6/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành “Quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý BHXH  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Kế hoạch của BHXH Việt Nam thi tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh năm 2019 số 2460/KH-BHXH ngày 9/7/2019; Kế hoạch của BHXH Việt Nam thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận năm 2019 số 2461/KH-BHXH ngày 9/7/2019 và Danh mục các tài liệu liên quan kèm theo.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 16/7/2019 đến hết ngày 4/8/2019 (tính theo dấu Bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường Bưu điện). Thời gian thẩm định hồ sơ: Từ ngày 5/8/2019 đến ngày 15/8/2019. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: Từ ngày 16/8/2019 đến ngày 26/8/2019. Thời gian tổ chức thi dự kiến: Ngày 28/8/2019. Địa điểm thi tuyển: Tại trụ sở BHXH Việt Nam.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức cán bộ, BHXH Việt Nam, số 7 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội (ngoài bì Hồ sơ đề nghị ghi rõ đăng ký chức danh thi tuyển). Lưu ý: BHXH Việt Nam không trả lại hồ sơ đăng ký dự thi.

Dưới đây là danh mục tài liệu liên quan thi tuyển lãnh đạo BHXH các tỉnh Trà Vinh và Ninh Thuận:

I- Về BHYT:

1. Văn bản quy phạm pháp luật.

- Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014 của Văn phòng Quốc hội (là hợp nhất của Luật BHYT số 25/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13).

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các BV cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB BHYT trong một số trường hợp.

- Thông tư số 09/2014/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng KCB BHYT ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong KCB BHYT.

- Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT.

2. Văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

- Quyết định số 2239/QĐ-BHXH ngày 26/11/2018 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về thực hiện liên thông các phần mềm trong quản lý chi phí KCB BHYT.

- Quyết định số 1456/QĐ-BHXH ngày 1/12/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình giám định BHYT.

II- Về BHXH:

1. Nghị quyết quan trọng về BHXH.

- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2019 của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

- Nghị quyết số 125/NQ ngày 8/10/2019 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/CP ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

2. Văn bản quy phạm pháp luật.

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

- Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ.

- Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.

- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật ATVSLĐ về BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

- Các Thông tư hướng dẫn thi hành.

3. Văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

- Quyết định số 1035/QĐ-BHXH ngày 1/10/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định về mẫu sổ BHXH.

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ban hành ngày 31/01/2019 về ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp.

III- Về Việc làm.

1. Văn bản quy phạm pháp luật.

- Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 16/11/2013 về Luật Việc làm.

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BH thất nghiệp.

- Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với NLĐ tham gia BH thất nghiệp.

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BH thất nghiệp.

2. Văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

- Công văn số 4424/BHXH-ST ngày 10/11/2015 của BHXH Việt Nam hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng BH thất nghiệp.

- Công văn số 1379/BHXH-BT ngày 20/4/2016 của BHXH Việt Nam hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và BHXH tự nguyện.

IV- Về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ):

1. Văn bản quy phạm pháp luật.

- Luật ATVSLĐ năm 2015.

- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ về BH TNLĐ-BNN bắt buộc.

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Luật ATVSLĐ.

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ATVSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động.

- Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BH TNLĐ-BNN.

- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật Luật ATVSLĐ về BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Và các Thông tư hướng dẫn thi hành.

2. Văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

- Công văn số 3647/BHXH-CSXH ngày 21/9/2016 của BHXH Việt Nam hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ-BNN theo quy định của Luật ATVSLĐ.

- Công văn số 265/BHXH-CSXH ngày 24/1/2019 của BHXH Việt Nam hướng dẫn Quy trình chi trả kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động, huấn luyện ATVSLĐ.

V- Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH Việt Nam liên quan đến lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

- Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT.

- Công văn số 1379/BHXH-BT ngày 20/4/2016 của BHXH Việt Nam về hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và thu BHXH tự nguyện.

- Công văn số 679/BHXH-BT ngày 7/3/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Công văn số 2350/BHXH-BT ngày 28/6/2019 của BHXH Việt Nam về việc thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng.

- Công văn số 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.

- Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 3/8/2018 về việc hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình; kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình.

- Công văn số 2745/BHXH-BT ngày 23/7/2018 về việc giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHYT và hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT.

- Công văn số 835/BHXH-BT ngày 20/3/2019 về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng.

VI- Các quy định về quy chế làm việc và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH địa phương:

- Quyết định số 2596/QĐ-BHXH ngày 26/12/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy chế làm việc của BHXH Việt Nam.

- Quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 4/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương.

VII- Các Báo cáo kết quả công tác 3 năm gần nhất của BHXH tỉnh.

- Báo cáo kết quả công tác 3 năm 2016, 2017, 2018 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của BHXH tỉnh Trà Vinh (được đăng tải thông tin trên Trang điện tử của BHXH tỉnh Trà Vinh https://travinh.bhxh.gov.vn).

- Báo cáo kết quả công tác 3 năm 2016, 2017, 2018 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của BHXH tỉnh Ninh Thuận (được đăng tải thông tin trên Trang điện tử của BHXH tỉnh Ninh Thuận http://bhxhninhthuan.gov.vn).

* Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển và Chương trình hành động của người dự tuyển:

BHXH Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp tạo lập CSDL quốc gia về BHYT và y tế

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.