Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Thay đổi tích cực về tinh thần, ý thức trách nhiệm và tác phong làm việc

Thứ ba, 14/01/2020 | 14:48 GMT+7

Thay đổi tích cực về tinh thần, ý thức trách nhiệm và tác phong làm việc

Ngày 14/1, tại Trụ sở 150 Phố Vọng (Hà Nội), Khối Thi đua số 2 (BHXH Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương- Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng BHXH Việt Nam; đại diện Vụ Thi đua-Khen thưởng và 11 đơn vị thuộc Khối Thi đua số 2.

Khối Thi đua số 2 bao gồm 11 đơn vị: Báo BHXH- đơn vị Khối trưởng, Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH, Trung tâm CNTT, Viện Khoa học BHXH, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH, Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm Giám định BHYT & TTĐT phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT & TTĐT phía Nam; BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành BHXH và BQL các dự án CNTT.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Toàn- Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông, Khối phó khối Thi đua số 2 cho biết: Công tác thi đua, khen thưởng của Khối trong năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Các phong trào thi đua theo giai đoạn, thi đua thường xuyên, theo chuyên đề, thi đua gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị... đều được tổ chức triển khai kịp thời đến từng CCVC và NLĐ.

Trong đó, Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH và Tạp chí BHXH đã thường xuyên kịp thời bám sát tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT.

Trung tâm Lưu trữ đã gắn thi đua với việc tập trung đẩy mạnh CCHC, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian sao lục hồ sơ hưởng BHXH, hồ sơ hành chính nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng CNTT, hiện đại hóa dịch vụ hành chính. Đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa CCHC với xây dựng hệ thống lưu trữ điện tử để công khai, minh bạch, nhằm tạo điều kiện cho DN giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua môi trường mạng, đảm bảo hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí thực hiện TTHC và nâng cao hiệu quả công tác, góp phần cải cách TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Trung tâm CNTT gắn thi đua với việc nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong tham mưu, quản lý của Ngành. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các nghiệp vụ đảm bảo hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và DN cũng như nâng cao vị thế của Ngành. Đưa ra nhiều giải pháp triển khai ứng dụng CNTT đảm bảo liên thông dữ liệu, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về Kiến trúc Chính phủ điện tử phù hợp với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0…

Tổng Biên tập Báo BHXH Nguyễn Hải Hồng báo cáo tại Hội nghị

Viện Khoa học BHXH đã tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào tổng số 32 dự thảo văn bản, dự thảo đề án, dự thảo báo cáo do các đơn vị trong Ngành và các bộ, ngành gửi đến; xây dựng trình Tổng Giám đốc ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học BHXH; hoàn thiện dự thảo sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của BHXH Việt Nam. Đặc biệt, tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Một phần tư thế kỷ góp phần xây dựng sự nghiệp an sinh”…

Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH thường xuyên tổ chức thao giảng nâng cao trình độ và kỹ năng cho giảng viên; chương trình khóa học được đổi mới, nội dung chia thành 2 phần: Học trực tuyến chiếm 40%, học tập trung chiếm 60%; phương pháp giảng dạy đổi mới, tăng sự tương tác giữa giảng viên và học viên, chương trình học đi sâu vào giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nghiệp vụ theo vị trí việc làm và kỹ năng xử lý tình huống (chiếm 80% thời lượng chương trình).

Trung tâm Giám định BHYT & TTĐT phía Bắc đã phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm điều chỉnh, bổ sung các chức năng mới của Cổng tiếp nhận, phần mềm giám định. Cổng tiếp nhận được điều chỉnh theo các quy định về phân quyền cấp mã cơ sở KCB BHYT cho địa phương; tiếp nhận dữ liệu từ BHXH Bộ Quốc phòng; tra cứu thẻ BHYT; cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH… Theo đó, tính đến ngày 24/12/2019, Hệ thống thông tin giám định đã tiếp nhận 179.298.706 dữ liệu điện tử đề nghị thanh toán với tổng chi lên tới 116.111,19 tỉ đồng, trong đó đề nghị quỹ BHYT chi trả 102.140,32 tỉ đồng. Tỉ lệ sai danh mục dùng chung còn 0,005%; số hồ sơ trùng lặp và tách đợt điều trị phải giám định chủ động giảm tới 688.945 lượt/11 tháng...

Cũng trong năm 2019, các đơn vị trong Khối Thi đua số 2 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng. 100% bộ máy nhân sự kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng. Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được lãnh đạo các đơn vị quan tâm...

Phát biểu tại Hội nghị bà Nguyễn Hải Hồng, Tổng biên tập Báo BHXH, Khối trưởng Khối thi đua số 2 cho biết, có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo BHXH Việt Nam; sự phối hợp, hướng dẫn của Vụ Thi đua-Khen thưởng (BHXH Việt Nam) trong việc tạo điều kiện để các đơn vị thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và khen thưởng kịp thời.

Chuyển giao nhiệm vụ Khối trưởng cho Trung tâm Truyền thông

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong toàn Khối cũng thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng- coi đây là động lực thúc đẩy, khuyến khích, động viên toàn thể CCVC và NLĐ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên… cũng đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác vận động, tuyên truyền hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; từ đó tạo sự đồng thuận và nhất trí cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung.

Bên cạnh đó, đội ngũ CCVC và NLĐ trong Khối có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, xây dựng mối đoàn kết, luôn tận tụy với công việc, tích cực tham gia và hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua do Ngành, Khối và đơn vị phát động. Hệ thống các văn bản pháp luật và các quy định, hướng dẫn của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng có sự thống nhất, đồng bộ; nội dung và hình thức phát động các phong trào thi đua năm 2019 của Ngành, của Khối và của mỗi đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nên được CCVC và NLĐ tích cực hưởng ứng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương đánh giá cao những kết quả của các đơn vị trong Khối Thi đua số 2 đã đạt được trong năm 2019, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của công tác thi đua. Từ đó, nâng cao hiệu quả làm việc, phát huy thế mạnh, cải cách lề lối làm việc. Đặc biệt, qua các phong trào thi đua, đã phát hiện nhiều sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ; giúp các CCVC và NLĐ thay đổi tích cực về tinh thần, ý thức trách nhiệm và tác phong làm việc…

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương cũng đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi CCVC và NLĐ; thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác trong đánh giá xếp loại CCVC, qua đó kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ CCVC và NLĐ hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020 của đơn vị.

Quang Hùng

Ngành BHXH: Dốc sức vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.