Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Thành lập Tổ công tác cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh

Thứ ba, 07/07/2020 | 11:47 GMT+7

Thành lập Tổ công tác cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 5442/VPCP-KSTT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và BHXH Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Theo đó, ngày 12/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 (Nghị quyết 68). Để bảo đảm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 68, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, BHXH Việt Nam thực hiện một số nội dung sau:

Thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68 để tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết 68. Tổ công tác gồm: Tổ trưởng Tổ công tác là Chánh Văn phòng bộ, cơ quan; Tổ phó là Vụ trưởng Vụ Pháp chế; thành viên là lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị có liên quan thuộc bộ, cơ quan. Các thành viên Tổ công tác làm việc kiêm nhiệm và được sử dụng CBCC thuộc quyền quản lý để thực hiện nhiệm vụ được Tổ công tác giao.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các vụ, cục, đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 68 và Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan. Tham gia các khóa tập huấn do Văn phòng Chính phủ tổ chức và tổ chức tập huấn cho CCVC sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (hệ thống phần mềm); quản lý, cấp tài khoản sử dụng phần mềm cho các vụ, cục, đơn vị thuộc bộ, cơ quan bảo đảm an toàn thông tin.

Đôn đốc, kiểm tra các vụ, cục, đơn vị thuộc bộ, cơ quan thực hiện thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; tổ chức tham vấn, đối thoại với các tổ chức, hiệp hội, DN về những khó khăn, vướng mắc bất cập, cũng như phương án tháo gỡ; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện và phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; kiểm soát chặt việc ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định mới liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; hạn chế tối đa việc ban hành quy định mới trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tuân thủ chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết 68.

Chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, cập nhật kịp thời các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa vào hệ thống phần mềm; cập nhật kịp thời các quy định mới trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trong chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hằng năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của bộ, cơ quan.

Đồng thời, Tổ công tác có nhiệm vụ tuyên truyền và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" trong giải quyết TTHC và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ người dân, DN; định kỳ hàng tháng tổ chức giao ban với các vụ, cục, đơn vị có liên quan về tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết tại bộ, cơ quan; kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan biểu dương khen thưởng những cá nhân, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và phê bình những cá nhân, tổ chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, BHXH Việt Nam lập danh mục các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, gồm các nội dung sau: Quy định về TTHC; quy định về yêu cầu, điều kiện kinh doanh (ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành nghề đầu tư kinh doanh khác không có trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư); quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (bắt buộc tổ chức, cá nhân phải thực hiện, áp dụng); quy định kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về chế độ báo cáo. Đồng thời, lập danh sách thành viên Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68, danh mục quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 25/7/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

VT

Nỗ lực thể hiện bản lĩnh, ý chí của CCVC ngành BHXH trong thực hiện nhiệm vụ

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.