Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Năm 2020 sẽ là một năm khởi phát của chương trình giảm nghèo

Thứ bảy, 25/01/2020 | 07:36 GMT+7

Năm 2020 sẽ là một năm khởi phát của chương trình giảm nghèo

Việt Nam được đánh giá thành công ngoạn mục trong công tác giảm nghèo, hiện tỉ lệ nghèo chỉ còn dưới 4% và đã giảm tỉ lệ hộ nghèo tương đương 1,35%, nếu theo 3 tiêu chí mà Liên hợp quốc đánh giá thì tỉ lệ hộ nghèo của Việt Nam chỉ còn 1,45%. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã chia sẻ với báo chí về vấn đề này.

* PV: Năm 2019 Bộ LĐ-TB&XH đạt được nhiều bước tiến trong công tác lao động, người có công và xã hội. Xin Bộ trưởng cho biết những bước tiến đó là gì?

- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Bộ LĐ-TB&XH đã hoàn thành tất cả các Đề án, Chương trình do Chính phủ đề ra. Về giảm nghèo, Việt Nam đã đạt thành tích tương đối tốt. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ giảm nghèo chỉ còn dưới 4% và đã giảm tỷ lệ hộ nghèo tương đương 1,35%. Nếu theo 3 tiêu chí mà Liên hợp quốc đánh giá thì tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam chỉ còn 1,45% và quốc tế đánh giá đây là một thành công ngoạn mục của Việt Nam. Cùng với đó, lĩnh vực người có công cũng tạo ra những đột phá rất mạnh mẽ. Hiện 95% hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở đã được thực hiện theo Quyết định 22 của Thủ tướng…

Trên thị trường lao động đạt nhiều kết quả nổi bật. Trước hết, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có một bước đổi mới và nâng cao về chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt, năm 2019 hoàn thành 107% chỉ tiêu kế hoạch đề ra về mục tiêu giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, chuyển mạnh sang hướng đặt hàng đào tạo theo địa chỉ, đào tạo theo đầu ra, liên kết với doanh nghiệp. Chính vì thế, đã từng bước biến doanh nghiệp thành nhà trường thứ hai để cùng phối hợp. Việt Nam cũng đẩy mạnh việc liên kết đào tạo với nước ngoài, đặc biệt là việc chuyển giao và công nhận bằng cấp trong 34 bộ giáo trình giữa Việt Nam và Australia, Cộng hòa Liên bang Đức. Trên cơ sở đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Mặt khác, Bộ LĐ-TB&XH tham mưu Chính phủ tổ chức Diễn đàn nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam để tạo ra một sự đột phá trong chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, để nâng cao năng suất lao động Việt Nam…

* Công tác giảm nghèo của chúng ta được đánh giá ngoạn mục, vậy những năm tới công tác giảm nghèo bền vững với những hộ nghèo, hộ chính sách bảo trợ xã hội không có điều kiện và khả năng thoát nghèo thì sẽ được triển khai như thế nào, thưa Bộ trưởng?

- Kết quả giảm nghèo bền vững của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo còn đặt ra nhiều thách thức. Cuộc chiến đấu giảm nghèo không phải ngày một ngày hai mà phải xác định là ngày càng khó hơn. Nói như thế không có nghĩa là khó mà chúng ta lùi mà phải giữ tư tưởng là phải làm tốt hơn nữa. Chỉ có giảm nghèo bền vững thì chỉ số phát triển con người mới được đề cao và hệ số Gini (khoảng cách chênh lệch) mới giảm đi và khi đó mới giải quyết được câu chuyện phát triển toàn diện, bao trùm không ai bị bỏ lại phía sau. Với phương châm đó, chắc chắn năm 2020, chúng ta phải có tư duy mới về công cuộc giảm nghèo.

Đó là xây dựng chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021- 2025 trên cơ sở vừa tiếp cận những kinh nghiệm, thành công của nhiệm kỳ 2016- 2020 bao gồm: Thu nhập, các tiêu chí thiếu hụt như vệ sinh nước sạch, thông tin, giáo dục nhưng đồng thời phải có 3 vấn đề căn bản để thay đổi. Trước hết, đối với vùng lõi nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải xây dựng một Chương trình mục tiêu quốc gia. Đó là Chương trình thứ ba, đồng thời với Chương trình mục tiêu quốc Giảm nghèo bền vững và Chương trình Xây dựng nông thôn mới. Thứ hai là tách các khu vực và những người có khả năng thoát nghèo thì chuyển mạnh sang hỗ trợ có điều kiện, cung cấp điều kiện nhưng không bao cấp và cũng không cho không, nhưng tạo cơ chế tốt nhất để vùng đó, người đó thoát nghèo.

Hiện ta có rất nhiều tấm gương xin thoát nghèo, có những cụ già 80- 90 tuổi chủ động viết đơn xin thoát nghèo. Đối với những người không có khả năng thoát nghèo, hay nói cách khác là do hoàn cảnh, sức khỏe, tật nguyền thì phải phân loại và chuyển sang đối tượng bảo trợ xã hội. Nhưng không có nghĩa là khi chuyển những đối tượng này sang bảo trợ xã hội thì lại không quan tâm, chỉ để hưởng chính sách bảo trợ xã hội mà phải để họ được tiếp tục thụ hưởng những chính sách có thể bổ trợ cao hơn mức bình thường và vẫn phải khuyến khích để họ không ỷ lại. Với tinh thần đó, chúng tôi tin rằng chắc chắn năm 2020 sẽ là một năm khởi phát của chương trình giảm nghèo và tiến tới có một Chương trình mục tiêu là tiêu chí giảm nghèo sẽ cao hơn, kể cả địa phương, con người cụ thể, kể cả đối tượng, vùng miền; chắc chắn làm tốt về giảm nghèo sẽ thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và nâng cao cải thiện đời sống nhân dân.

* Một trong những dấu ấn quan trọng là Bộ luật Lao động sửa đổi trình Quốc hội được chính thức thông qua và có hiệu lực từ năm 2021. Điều này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh Việt Nam đang càng hội nhập sâu rộng, thưa Bộ trưởng? 

- Tại Hội nghị tổng kết Ngành năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh giá rất sâu sắc: “Việc Bộ LĐ-TB&XH tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi với phiếu đồng thuận cao là một dấu ấn lịch sử”.

Trước hết, đây là một Bộ luật rất lớn có tác động sâu rộng đến hàng chục triệu NLĐ và đến đời sống của hàng chục triệu người dân. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta tập trung xây dựng thể chế theo tinh thần Nghị quyết 28 của BCH Trung ương về cải cách chính sách BHXH để nâng cao mức độ thụ hưởng an sinh, quyền an sinh của người dân theo Hiến pháp. Đây cũng là lần đầu tiên, Việt Nam tập trung thực hiện các cam kết quốc tế về vấn đề lao động, việc làm theo tiêu chuẩn, tiêu chí và các nguyên tắc của tổ chức lao động quốc tế ILO cũng như các cam kết về Hiệp định thương mại đã ký kết.

Có thể nói rằng, Bộ luật Lao động thông qua là một quyết sách rất sáng suốt có tầm nhìn dài, có tính chất chiến lược của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là những vấn đề mở rộng đối tượng phạm vi điều chỉnh: Điều chỉnh tiền lương tối thiểu; chuyển mạnh sang thương lượng hay phát triển các tổ chức đại diện NLĐ bên cạnh tổ chức Công đoàn trong DN. Mặt khác, vấn đề điều chỉnh nâng dần tuổi nghỉ hưu để thích ứng với các thách thức mới trong thời gian mới đã đặt ra. Chúng tôi cho rằng, khi Bộ luật Lao động ra đời và hình thành khi bắt đầu có hiệu lực sẽ làm thay đổi hai vấn đề rất quan trọng: Một là tiêu chuẩn lao động và hai là quan hệ lao động mà những vấn đề này không phải ngày một ngày hai chúng ta làm được. Tôi tin rằng, Bộ luật Lao động sẽ có một sức sống rất dài trong lịch sử xây dựng pháp luật lao động Việt Nam.

* Vậy ngay từ năm 2020, Bộ LĐ-TB&XH có kế hoạch gì để từng bước triển khai đưa Bộ luật đi vào cuộc sống, thưa Bộ trưởng?

- Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng Bộ luật, Bộ LĐ-TB&XH đã phải chủ động xây dựng các dự thảo kèm theo. Và cho đến nay, chúng tôi đã trình với Chính phủ và Chính phủ đã ban hành kế hoạch để triển khai đồng bộ các giải pháp. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phân công công việc với từng ngành, từng cấp để khắc phục được tình trạng Luật chờ Nghị định. Đúng ngày 1/1/2021, khi Bộ luật Lao động có hiệu lực thì tất cả các Nghị định, Thông tư, Quyết định của Thủ tướng bao gồm: 14 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng, 8 Thông tư của Bộ trưởng sẽ đồng thời có hiệu lực từ ngày 1/1. Chắc chắn chúng tôi sẽ làm điều này và phải thành công.

* Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Nguyệt Hà (ghi)

BHXH Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.