Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Mô hình “Một cửa điện tử tập trung”: Tiện ích, hiệu quả

Thứ tư, 07/06/2017 | 07:35 GMT+7

Mô hình “Một cửa điện tử tập trung”: Tiện ích, hiệu quả

Bắt đầu được triển khai từ 1/1/2017, đến nay việc vận hành hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” để quản lý, theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã phát huy hiệu quả tích cực; cùng với việc thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp khác đã góp phần công khai, minh bạch TTHC, đáp ứng mục tiêu CCHC mà Ngành đề ra.

Nhiều tiện ích

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, từ đầu năm đến tháng 6, các đơn vị trong toàn Ngành đã tiếp nhận gần 15,3 triệu hồ sơ theo cơ chế “Một cửa”, trong đó đã giải quyết được 14,3 triệu hồ sơ, đạt tỉ lệ 94,5% (số hồ sơ còn lại đang tiếp tục được giải quyết theo đúng thời hạn quy định).

Cán bộ Vụ Pháp chế đang theo dõi tình hình tiếp nhận hồ sơ ở các địa phương

Hiện nay, theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH các địa phương đang thực hiện 3 hình thức giao dịch với các đơn vị SDLĐ và NLĐ, gồm: Giao dịch trực tiếp tại cơ quan BHXH; giao dịch qua dịch vụ bưu chính và giao dịch trực tuyến thông qua phần mềm giao dịch điện tử. Nếu như trước đây, các dữ liệu giải quyết TTHC của BHXH các địa phương qua 3 “kênh” giao dịch này được Vụ Pháp chế (BHXH Việt Nam) thống kê, tổng hợp theo hình thức thủ công, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, TTHC, thì từ khi triển khai mô hình Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” đã cơ bản khắc phục được những khó khăn, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ.

Theo ghi nhận của Vụ Pháp chế, BHXH các địa phương đã thực hiện kết nối dữ liệu phần mềm quản lý tiếp nhận hồ sơ 2.0; đồng thời liên kết trực tiếp với hệ thống thiết bị hạ tầng CNTT và phần mềm quản lý của BHXH Việt Nam. Tại Vụ Pháp chế, hệ thống máy tính hiện đại được lắp đặt đã kết nối với tất cả BHXH các địa phương, nên giúp thuận tiện trong công tác quản lý, chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, TTHC tại các địa phương.

Tại BHXH cấp tỉnh và cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và quản lý hồ sơ (bộ phận “Một cửa”) sẽ quản lý toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ việc tiếp nhận hồ sơ đến chuyển hồ sơ dữ liệu, thụ lý giải quyết, trả kết quả, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết TTHC. Đặc biệt, còn quản lý chi tiết đến ngày, giờ giải quyết hồ sơ, cán bộ thụ lý hồ sơ, cảnh báo tình trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm muộn. Bên cạnh đó, còn quản lý được lượng hồ sơ cần giải quyết, tiến độ giải quyết, tình trạng hồ sơ để có phương án xử lý kịp thời.

Qua theo dõi quy trình trên phần mềm, lãnh đạo BHXH địa phương có thể cập nhật được thông tin về tình hình, kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC tại các phòng, bộ phận nghiệp vụ; kiểm soát, đôn đốc các phòng, bộ phận giải quyết kịp thời, tránh tình trạng tồn đọng hồ sơ. Qua đó, đảm bảo việc thực hiện TTHC tại các địa phương được công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng mục tiêu cải cách TTHC mà Ngành BHXH đề ra.

Theo ông Lương Anh Tuấn- Vụ trưởng Vụ Pháp chế, hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” sẽ giúp BHXH Việt Nam theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của Ngành trong phạm vi cả nước. Theo đó, hệ thống sẽ cung cấp công cụ theo dõi đường đi của hồ sơ; đồng thời kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh và BHXH các quận, huyện. “Đây là công cụ hữu ích để Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trực tiếp theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện TTHC tại các địa phương. Sau này khi phần mềm phát triển tương thích, sẽ tiến hành thay thế hoàn toàn báo cáo giấy, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý”- ông Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lương Anh Tuấn, trong thời gian tới, Vụ Pháp chế sẽ thường xuyên tiếp nhận trực tuyến các báo cáo, thống kê, tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC; đồng thời thông qua phần mềm sẽ định kỳ thực hiện tổng hợp, kiểm tra đột xuất, theo dõi, đôn đốc công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại BHXH các địa phương. Ngoài ra, còn thống kê, tổng hợp báo cáo kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế “Một cửa” trong toàn Ngành và từng địa phương.

“Tuy mang lại nhiều hiệu quả tích cực, nhưng trong thời gian tới, hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” vẫn cần được tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp để đồng bộ hơn nữa, nhất là phải đảm bảo tín hiệu đường truyền được nhanh chóng, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, TTHC tại các địa phương”- ông Tuấn nhấn mạnh.

Phát huy hiệu quả

Cùng với nhiều nỗ lực cải cách trong thời gian qua, mô hình “Một cửa điện tử tập trung” được coi là một trong những ứng dụng CNTT vô cùng hữu ích, tạo thuận lợi cho ngành BHXH trong việc giám sát chặt chẽ các TTHC và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC. Đồng thời, giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ và TTHC, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho NLĐ và các đơn vị SDLĐ khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Trước đó, vào ngày 28/12/2016, tại buổi kiểm tra trước khi chính thức triển khai vận hành hệ thống “Một cửa điện tử tập trung”, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Vụ Pháp chế và Trung tâm CNTT trong việc triển khai xây dựng hệ thống này. Đồng thời, Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo Vụ Pháp chế phân công cán bộ theo dõi việc vận hành hệ thống tại BHXH các địa phương để có cơ sở đánh giá, làm căn cứ bình xét thi đua, góp phần nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ BHXH khi giao dịch với các đơn vị, DN, người dân và NLĐ.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cũng đặt ra yêu cầu, đối với số TTHC quá hạn chưa giải quyết, BHXH địa phương sẽ phải có giải trình nguyên nhân cụ thể và Vụ Pháp chế sẽ đưa ra những đánh giá về tiến độ xử lý công việc; qua đó kiểm soát được hồ sơ chậm, muộn để báo cáo lãnh đạo Ngành chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc.

Trong Báo cáo định kỳ tháng 5/2017 về công tác kiểm soát TTHC gửi Bộ Tư Pháp để tổng hợp trình Chính phủ, BHXH Việt Nam nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017 sẽ tiếp tục tập trung triển khai, tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC theo 3 hình thức gồm: Giao dịch điện tử, giao dịch qua dịch vụ bưu chính và giao dịch qua bộ phận “Một cửa”; tiếp tục chuyển phát hồ sơ và trả kết quả cho đơn vị SDLĐ qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, tiến hành chạy thử phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Ngành; triển khai tích hợp 12 quy trình giải quyết công việc và 4 quy trình điều hành (ISO điện tử) vào hệ thống. Qua đó, giúp BHXH Việt Nam chuẩn hóa, minh bạch quy trình giải quyết công việc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Đặc biệt, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ triển khai Đề án “Thiết lập hệ thống tư vấn, giải đáp, chăm sóc khách hàng tập trung”, nhằm tiếp nhận xử lý thông tin, tư vấn, giải đáp, hỗ trợ các yêu cầu của cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thực thi công vụ tại BHXH các tỉnh, thành phố, nhằm nâng cao trách nhiệm của CBCCVC trong công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Lê An

Get Adobe Flash player

THE ROAD STORY VIETNAM

Báo Bảo hiểm xã hội 10 năm phát triển

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (04)36281193 - 36281191 - Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.