Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Đoàn kết, thi đua hướng tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ ba, 28/07/2020 | 14:10 GMT+7

Đoàn kết, thi đua hướng tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 28/7, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ 22. Tham dự có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ đã nghe công bố Quyết định số 2421-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về chỉ định Ủy viên BCH, Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, chỉ định đồng chí Nguyễn Thế Mạnh- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị

Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ đã họp, cho ý kiến và thông qua các nội dung, bao gồm: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng thời, thảo luận và xin ý kiến tham gia 4 dự thảo văn bản gồm: Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025) lần 3; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội Đảng bộ Cơ quan (nhiệm kỳ 2020-2025); Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (nhiệm kỳ 2020-2025); Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan (nhiệm kỳ 2020-2025); thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (nhiệm kỳ 2020-2025); Quán triệt Nghị quyết 12 của BCH Trung ương; Trao Bằng khen của Đảng ủy Khối.

Theo Báo cáo của BCH, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam đã thường xuyên phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục ban hành các văn bản, chỉ đạo, triển khai các nội dung, nhiệm vụ, đề án, dự án nêu tại Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ ngày 16/8/2018 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH...

Kịp thời ban hành các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ngành BHXH năm 2020; Kế hoạch số 400/KH-BHXH ngày 12/2/2020 về triển khai thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành BHXH và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan".

Trao Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 5 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan kịp thời ban hành các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19); các văn bản hướng dẫn về giải quyết chế độ BHXH đối với NLĐ bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp; thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Covid-19…

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị. Qua quá trình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, bước đầu đã tác động tích cực, tạo sự lan tỏa trong xã hội, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, nỗ lực, sáng tạo trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH giai đoạn 2020-2025; triển khai chiến dịch truyền thông cao điểm “Ngành BHXH chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19”; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện"...

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy sẽ phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và BHXH địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc hỗ trợ DN, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng chi bộ, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. Tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT và mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đẩy mạnh giao dịch điện tử, cải cách TTHC và ứng dụng CNTT.

Tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BH thất nghiệp; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2020...

Phát biểu kết luận Hội nghị, nhấn mạnh về những khó khăn trong 6 tháng đầu năm mà Ngành gặp phải, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho rằng, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị, DN cũng như việc đóng BHXH, BHYT cho NLĐ. Cùng với đó, tiến độ giải quyết một số công việc và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành phải điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu...

Tuy nhiên, theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CCVC cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy cũng như Lãnh đạo cơ quan đã giúp Ngành đạt được những kết quả hết sức khả quan. “Đây là động lực và cũng là tiền đề giúp Ngành tiến tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhận định.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, cần phải tập trung xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Ngành, phấn đấu thi đua, lập thành tích hướng tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, cần quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 7 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ trong đơn vị; chú trọng việc liên hệ, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác...

Nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 5 đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam đạt tiêu chuẩn đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019).

Thanh Hằng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đạt được BHYT toàn dân thì sẽ đạt được BHXH toàn dân

THE ROAD STORY VIETNAM

Nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2021

Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 405/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/9/2020.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024) 36281191- Fax: (024) 36281540.
Ðại diện Tạp chí Bảo hiểm xã hội tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel: 0834102200.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt; Lê Kim Phương; Nguyễn Thị Thu Hương.
® Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội giữ bản quyền tác phẩm, cá nhân, tổ chức phải ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.