Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Đảm bảo nguồn lực nâng cao sức khỏe nhân dân

Thứ sáu, 03/07/2020 | 20:10 GMT+7

Đảm bảo nguồn lực nâng cao sức khỏe nhân dân

Trong 2 năm (2018- 2019), ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Tạo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế

Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết này đã giao nhiệm vụ cho BHXH Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện một số mục tiêu, nhằm đảm bảo nâng cao sức khỏe nhân dân, đổi mới tài chính y tế... Các giải pháp mà Chính phủ yêu cầu BHXH Việt Nam thực hiện, gồm: Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT để sớm thực hiện được mục tiêu BHYT toàn dân; nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT; thực hiện các giải pháp để quản lý, sử dụng quỹ BHYT tiết kiệm, hiệu quả; khuyến khích sử dụng thuốc, trang thiết bị sản xuất trong nước, đưa thuốc cổ truyền vào danh mục thuốc được BHYT chi trả...

Tham gia BHYT giúp người dân tránh được rủi ro trong cuộc sống

Theo BHXH Việt Nam, những năm qua ngành BHXH đã tích cực thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác thông tin, truyền thông về BHYT đã được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng. Ngành BHXH cũng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh cải cách TTHC để thu hút người dân tham gia vào hệ thống BHXH, BHYT. Hiện nay, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH là 27 TTHC, trong đó lĩnh vực BHYT có 4 thủ tục. BHXH Việt Nam cũng đang nghiên cứu, chuẩn bị công bố thay thế 3 thủ tục và bãi bỏ 1 thủ tục để phù hợp với Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Bên cạnh đó, ngành BHXH đã rút ngắn thời gian cấp thẻ BHYT từ 10 ngày xuống 5 ngày; triển khai nhiều phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC như tại bộ phận “Một cửa”, dịch vụ hành chính công, dịch vụ bưu chính, giao dịch điện tử...

Tính đến ngày 31/12/2019, toàn quốc có 85,95 triệu người tham gia BHYT, đạt 100,7% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 89,3% dân số (vượt 1,2% so với Quyết định 1167/QĐ-TTg). Việc tăng nhanh diện bao phủ BHYT không chỉ giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế, được chăm sóc sức khỏe kịp thời mà còn giúp tạo dựng nguồn tài chính y tế vững bền cũng như tăng tính chia sẻ cộng đồng giữa những người có thẻ BHYT với nhau khi đi KCB BHYT.

Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ, BHXH Việt Nam đã hoàn thiện hệ thống cấp mã số BHXH và quản lý BHYT hộ gia đình. Đến nay, toàn Ngành đã tạo lập xong CSDL hộ gia đình tham gia BHYT, từng bước xây dựng CSDL quốc gia về BHYT; tích hợp dữ liệu tham gia BHYT với dữ liệu BHXH và mã số định danh công dân... Hệ thống thông tin giám định BHYT được đánh giá là bước phát triển vượt bậc trong công tác giám định BHYT tại Việt Nam. Từ tháng 6/2016, BHXH Việt Nam đã áp dụng CNTT vào công tác giám định BHYT, kết nối liên thông dữ liệu KCB BHYT tại tất cả các cơ sở y tế từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc. Toàn bộ dữ liệu đề nghị thanh toán KCB BHYT của cơ sở KCB gửi lên Hệ thống thông tin giám định BHYT, đều được tự động giám sát thông qua 300 quy tắc giám định- dựa trên các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành.

Năm 2018, Hệ thống thông tin giám định BHYT chính thức hoàn thiện chức năng thanh quyết toán điện tử chi phí KCB BHYT theo các văn bản quy định hiện hành. Ngay trong năm này, Hệ thống đã tiếp nhận dữ liệu của 176,52 triệu lượt người KCB, với tổng chi phí đề nghị thanh toán trên 98.426,8 tỷ đồng, tỷ lệ liên thông đạt 98,02%. Trong năm 2019, đã tiếp nhận dữ liệu của 184,14 triệu lượt người KCB BHYT, với tỷ lệ liên thông dữ liệu đạt trên 92,04%.

Hiện nay, ngành BHXH vẫn đang tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin giám định BHYT, đã triển khai đào tạo cho trên 2.000 giám định viên và hàng trăm nhân viên tại các cơ sở y tế, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám định cũng như quản lý, sử dụng quỹ BHYT. Có thể khẳng định rằng, ngành BHXH đang thực hiện tốt công tác giám định BHYT; đồng thời đang cập nhật điều chỉnh quy trình giám định trên cơ sở ứng dụng CNTT ngày càng hợp lý, phù hợp với các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng xu thế của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 nên được Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành đánh giá cao. Kết quả đó cũng khẳng định mô hình tổ chức công tác giám định BHYT ở Việt Nam hiện nay phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa, đổi mới sắp xếp tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương Đảng.

Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng quỹ BHYT

Về nhiệm vụ tổ chức KCB BHYT cho người tham gia BHYT và tình hình thực hiện KCB tại tuyến y tế cơ sở, báo cáo của BHXH Việt Nam cho thấy những kết quả rất tích cực. Số cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT gia tăng hằng năm (năm 2018 có 2.316 cơ sở KCB, năm 2019 tăng lên 2.429 cơ sở KCB). Ngoài ra, trong 2 năm 2018- 2019, cả nước còn có hơn 10.000 trạm y tế xã thực hiện KCB BHYT thông qua hợp đồng với BV huyện hoặc TTYT hoặc cơ sở KCB được Sở Y tế giao nhiệm vụ. Số lượt bệnh nhân BHYT và số chi phí KCB BHYT cũng tăng nhanh qua từng năm: Năm 2018 cả nước có 176,5 triệu lượt người KCB BHYT; năm 2019 tăng lên 184,5 triệu lượt người KCB BHYT…

Tuy nhiên, theo BHXH Việt Nam, những con số này cũng tiềm ẩn những mối lo ngại khác về sự bền vững của quỹ BHYT. Tình trạng bội chi quỹ BHYT vẫn là vấn đề đáng lo ngại, khi năm 2018, số thu từ đối tượng tham gia BHYT là 93.318 tỷ đồng, nhưng tổng số chi KCB BHYT là 95.081 tỷ đồng. Năm 2019, số thu (ước tính) từ đối tượng tham gia BHYT là 104.807 tỷ đồng, tổng số chi KCB BHYT ước 104.443 tỷ đồng. Trong 2 năm 2018- 2019, thông qua công tác kiểm tra hoạt động giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT, cơ quan BHXH đã thu hồi về quỹ BHYT gần 270 tỷ đồng chi phí KCB BHYT không đúng quy định; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, xử lý với các sai phạm tương tự với số tiền hơn 317 tỷ đồng…

Tỷ lệ chi thuốc tuy đã có sự cải thiện trong tổng chi KCB BHYT, nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao. Năm 2018 chi thuốc khoảng 41.083 tỷ đồng (chiếm 37,2%); năm 2019 chi thuốc khoảng 43.180 tỷ đồng (chiếm 36%). Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, hiện giá thuốc và giá vật tư y tế tiếp tục được kiểm soát, đặc biệt đối với các thuốc, vật tư y tế đấu thầu tập trung cấp quốc gia. Những thay đổi trong quy định thanh toán thuốc BHYT phù hợp, đạt được hiệu quả giảm giá thuốc. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi, một số hội đồng có kết quả đấu thầu thuốc, vật tư y tế có giá cao bất hợp lý hoặc xây dựng nhu cầu mua sắm thuốc không sát với thực tế sử dụng, dẫn đến chỉ định sử dụng bất hợp lý…

Từ năm 2018, BHXH Việt Nam đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giao dự toán chi KCB BHYT đến từng địa phương. Đây là biện pháp góp phần tháo gỡ vướng mắc, trong bối cảnh hầu hết các tỉnh bị bội chi quỹ KCB BHYT, kể từ khi điều chỉnh giá vật tư y tế theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC. Hiện BHXH Việt Nam cũng đang kiến nghị Chính phủ có chỉ đạo sớm thay đổi phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo hướng thanh toán định suất đối với KCB ngoại trú và theo nhóm chẩn đoán (DRG) đối với KCB nội trú; thực hiện kiểm soát chi phí thông qua việc giao dự toán chi cho các cơ sở KCB, góp phần bảo đảm cân đối quỹ BHYT.

Thái An

Hướng dẫn cài VssID- BHXH số cho người dưới 18 tuổi

THE ROAD STORY VIETNAM

Hội nghị trực tuyến công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT tháng 5/2021

Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 405/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/9/2020.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024) 36281191- Fax: (024) 36281540.
Ðại diện Tạp chí Bảo hiểm xã hội tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel: 0834102200.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt; Lê Kim Phương; Nguyễn Thị Thu Hương.
® Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội giữ bản quyền tác phẩm, cá nhân, tổ chức phải ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.