Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Cùng quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu

Thứ hai, 04/02/2019 | 16:56 GMT+7

Cùng quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu

Ngày 23/5/2018, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH với nhiều điểm mới, mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn đến năm 2030. Mục tiêu gần nhất là đến năm 2021 toàn quốc có khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với DN đạt mức ASEAN+4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80%. Để thực hiện những mục tiêu đó, nhiệm vụ của ngành BHXH là rất lớn.

Bàn tròn Xuân Kỷ Hợi 2019 của Báo BHXH đã nhận được sự chia sẻ về những kết quả, sự chuẩn bị cũng như quyết tâm trong việc thực hiện các mục tiêu trên của lãnh đạo BHXH 11 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền của Tổ quốc gồm: Hà Nội, TP.HCM, Sơn La, Lạng Sơn, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Nông, Hậu Giang, Long An.

* PV: Soi chiếu vào những mục tiêu của Nghị quyết 28-NQ/TW, là người chịu trách nhiệm tổ chức triển khai chính sách tại cơ sở, các vị khách mời có thể chia sẻ về những kết quả cũng như các phương hướng, giải pháp cụ thể của địa phương mình?

Ông Phan Văn MếnGiám đốc BHXH TP.HCM:

Năm 2018, BHXH TP.HCM tiếp tục hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó công tác phát triển đối tượng đạt được kết quả quan trọng. Cụ thể, tham gia BHXH bắt buộc là 2,34 triệu người, chiếm khoảng 53% lực lượng lao động. Tham gia BH thất nghiệp là 2,243 triệu người. Tham gia BHYT 7,2 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ khoảng 86,46% dân số, vượt 1,86% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong triển khai các mục tiêu mà Nghị quyết 28 đã đề ra về phát triển đối tượng tham gia BHXH đến năm 2021, BHXH TP.HCM đã xây dựng kế hoạch; phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất HĐND, UBND Thành phố các giải pháp điều chỉnh, nâng chỉ tiêu phát triển đối tượng theo lộ trình hàng năm. Trong đó: Tập trung phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT tới mọi tầng lớp nhân dân; giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng quận, huyện. Cơ quan BHXH cũng giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho từng cán bộ; tổ chức mạng lưới đại lý thu, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho từng đại lý để phấn đấu thực hiện; đẩy mạnh cải cách TTHC...

Ông Nguyễn Đức HòaGiám đốc BHXH TP.Hà Nội:

Năm 2016, Hà Nội chỉ có 5,9 triệu người tham gia BHXH, BHYT; năm 2017 tăng lên gần 6,4 triệu người và đến cuối năm 2018 đã có trên 6,5 triệu người tham gia. Năm 2018, thành phố tăng thêm 1.600 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng số người tham gia loại hình này lên hơn 22.700 người. Hằng năm, tỉ lệ bao phủ BHYT luôn đạt và vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và đến cuối năm 2018 đạt 86,5% dân số (vượt 1,2%).

Thực hiện Nghị quyết 28, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình hành động. Theo đó, đến năm 2021 Hà Nội phấn đấu đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH. Thành ủy cũng đã yêu cầu các cấp ủy Đảng phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH; tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH; nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong tình hình mới…

Ông Lê Trường GiangGiám đốc BHXH tỉnh Nghệ An:

Đến nay, Nghệ An đã có 2.807.473 người tham gia BHXH, BHYT, đạt 100,4% so với kế hoạch được giao năm 2018. Trong đó: 220.403 người tham gia BHXH bắt buộc; 31.148 người tham gia BHXH tự nguyện và 2.776.325 người tham gia BHYT- đạt tỉ lệ bao phủ 88,7% dân số, vượt 2,6% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Để thực hiện những mục tiêu trong thời gian tới, chúng tôi xác định sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH, BHYT toàn dân vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, HĐND và các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng cho từng tháng, từng quý, ghi rõ mục tiêu cần đạt được cũng như đề ra các biện pháp phát triển phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ CCVC của Ngành theo hướng chủ động tiếp cận DN để giải quyết vướng mắc và đôn đốc thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH.

-Ông Đặng Văn NởGiám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang:

Đến nay, Hậu Giang đã có 59.762 người tham gia BHXH (bao gồm cả tự nguyện), chiếm 12,9% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia; 51.206 người tham gia BH thất nghiệp, chiếm 11,1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia và 642.122 người tham gia BHYT- đạt tỉ lệ bao phủ 82,7% dân số.

BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành, xác định rõ các chỉ tiêu cụ thể trong thực hiện chính sách BHXH cho từng giai đoạn. Theo đó, tỉ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc chiếm ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham gia vào cuối năm 2019 và chiếm ít nhất 95% vào cuối năm 2020. Với BHXH tự nguyện, tốc độ gia tăng của năm sau ít nhất bằng 30-50% so với năm trước. Đây chính là định hướng hết sức quan trọng để xây dựng giải pháp, triển khai có hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tại địa phương.

Trong đó, chúng tôi xác định giải pháp cụ thể nhằm tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện như mở rộng mạng lưới đại lý thu, phấn đấu mỗi xã, phường, ấp đều có điểm thu BHXH tự nguyện, có nhân viên đại lý thu. Chủ động hướng dẫn, tập huấn về chính sách này cho những nhân viên đại lý thu để họ phối hợp tuyên truyền, tư vấn hiệu quả đến từng người dân.

Ông Nguyễn Khắc TuấnGiám đốc BHXH Đắk Nông:

Năm 2018, Đắk Nông có 529.200 người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 32.500 người, BHXH tự nguyện 2.084 người, đạt 105% kế hoạch; BHYT bao phủ 86% dân số và vượt 1,4% so với chỉ tiêu Thủ tướng giao.

Để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết 28 đề ra, rất cần có sự “vào cuộc” tích cực của cả hệ thống chính trị. BHXH tỉnh là cơ quan trực tiếp thực hiện đã tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trên địa bàn về thực hiện nhiệm vụ này. Do vậy, chúng tôi sẽ chú trọng nâng cao kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động, tư vấn về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền, các cộng tác viên, cán bộ chủ chốt của các đoàn thể, đại lý thu. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT tại các DN, nhất là DN ngoài quốc doanh, DN có vốn đầu tư nước ngoài. Thực hiện giao chỉ tiêu, thanh tra, kiểm tra và đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm bảo đảm tốt quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT…

Ông Hồ Sỹ NamGiám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị:

Tính đến hết năm 2018, tại Quảng Trị đã có 586.198 người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 49.950 người, đạt 100,5% kế hoạch được giao; tham gia BHXH tự nguyện 1.915 người, đạt 105% kế hoạch; tham gia BH thất nghiệp 41.350 người, đạt 100% kế hoạch giao; tham gia BHYT 584.283 người, đạt tỉ lệ bao phủ 92,9% dân số và vượt 7,1% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết 28, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tập trung triển khai những giải pháp như: Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh tuyên truyền; mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống đại lý thu. Tiếp tục chú trọng cải cách TTHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động nghiệp vụ; chuyển đổi mạnh mẽ tác phong từ hành chính sang phục vụ, thực hiện tốt tác phong giao tiếp nơi công sở nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Ngành.

Ông Mai Hữu Thơi- Giám đốc BHXH tỉnh Long An:

Đến nay, toàn tỉnh Long An đã có 319.751 người tham gia BHXH, chiếm 31,21% lực lượng trong độ tuổi lao động; 2.095 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 119,24% kế hoạch được giao; 1.343.848 người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 89,4% dân số và vượt 6,9% so với chỉ tiêu được giao…

Để thực hiện những mục tiêu theo Nghị quyết 28, BHXH tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung mạnh vào hoạt động đối thoại với DN và NLĐ. Riêng đối với BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh đang từng bước đề xuất xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tuyên truyền viên cơ sở, chú trọng đến vai trò, uy tín và tầm ảnh hưởng của các trưởng, phó ấp, khu phố và các tổ chức hội, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động người dân. Việc liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan như: LĐ-TB&XH, KH-ĐT, Thống kê, Thuế cũng rất quan trọng, giúp cơ quan BHXH nắm chính xác số DN, tình hình hoạt động và số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH; từ đó có thể quản lý, theo dõi và lập kế hoạch tổ chức thu được hiệu quả.

Ông Đỗ Văn KhoanGiám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn:

Đến nay tỉnh Lạng Sơn đã có 53.480 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 100,1% chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao; 3.490 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 115,5% chỉ tiêu được giao; 745.326 người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 94,49% dân số của tỉnh và vượt 3,49% so với chỉ tiêu Thủ tướng giao…

Để đạt được những mục tiêu Nghị quyết 28 đề ra, địa phương còn rất nhiều việc phải làm. Ngay sau khi Nghị quyết 28 được ban hành, căn cứ Chương trình hành động của Ngành và Tỉnh ủy, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó đặt ra mục tiêu, giải pháp cụ thể như: Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp; thành lập Ban Chỉ đạo khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành; mở rộng hệ thống đại lý; nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.

Ông Dương Văn HàoGiám đốc BHXH tỉnh Khánh Hòa:

Hết năm 2018, Khánh Hòa có 152.233 người tham gia BHXH bắt buộc, 141.413 người tham gia BH thất nghiệp, 2.469 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; 1.101.682 người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 90% dân số.

Để đảm bảo đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết 28 đề ra, chúng tôi đã kịp thời xây dựng kế hoạch hành động của đơn vị, trong đó xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong công tác tham mưu, phối hợp, tuyên truyền. Chú trọng tham mưu các giải pháp mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện bằng cách giao chỉ tiêu cụ thể, đề xuất UBND tỉnh mức hỗ trợ đóng; mở các hội nghị khách hàng; tiếp tục rà soát, mở rộng các đại lý thu…

Ông Nguyễn Hữu ThànhGiám đốc BHXH tỉnh Sơn La:

Hết năm 2018, tỉnh Sơn La đã có 1.192.288 người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, BHXH tự nguyện là 3.923 người, đạt 0,65% lực lượng lao động, vượt 7% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tham gia BHYT có 1.188.625 người, đạt 96,35% dân số và vượt 1,65% chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy vẫn còn không ít khoảng cách và khó khăn trong việc thực hiện những mục tiêu đề ra. Do đó, trong thời gian tới, chúng tôi xác định sẽ tăng cường công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, nhất là việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn; đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ngành, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra việc thưc hiện Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị SDLĐ; đổi mới phương pháp tuyên truyền, mở rộng hệ thống đại lý BHXH, BHYT…

Bà Nguyễn Thị LộcQ.Giám đốc BHXH Hải Phòng:

Tại Hải Phòng, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT luôn được chú trọng tăng cường nên số đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng nhanh, năm sau cao hơn năm trước.

Theo tinh thần Nghị quyết 28, ngoài các giải pháp thường kỳ, từ năm 2019, BHXH Thành phố xác định tập trung mở rộng mạng lưới đại lý thu, đảm bảo mỗi thôn, tổ dân phố có ít nhất một điểm thu BHXH, BHYT; phân loại nhóm đối tượng để công tác tuyên truyền, vận động thêm hiệu quả. BHXH các quận, huyện định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình hoạt động đại lý thu; kịp thời khen thưởng, biểu dương các đại lý hoạt động có hiệu quả. Tổng kết rút kinh nghiệm đối với những đại lý thực hiện chưa hiệu quả, còn những tồn tại, hạn chế.

* Nghị quyết 28-NQ/TW cũng đặc biệt quan tâm đến các mục tiêu về cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ trong lĩnh vực BHXH. BHXH các địa phương đã và sẽ có sự chuẩn bị như thế nào trong vấn đề này?

Ông Nguyễn Đức Hòa:

Chúng tôi luôn xác định phải tăng cường cải cách TTHC, ứng dụng CNTT. Đến nay, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục về BHXH, BHYT rất thuận tiện, có thể lựa chọn 1 trong 3 cách: Nộp trực tiếp tại bộ phận “Một cửa”, nộp qua internet hoặc nộp qua hệ thống Bưu điện. Kể từ khi BHXH Thành phố ứng dụng phần mềm “Một cửa điện tử”, tỉ lệ hồ sơ chậm muộn đã giảm từ gần 20% xuống chỉ còn 3%; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng CCVC trong xử lý các khâu nghiệp vụ. Năm 2018, BHXH Thành phố và Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bắc Hà Nội đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử mức độ 4 về kê khai, đóng BHXH, BHYT đối với 870 DN. Hằng tháng, BHXH các quận, huyện đều khảo sát sự hài lòng của khách hàng và tỉ lệ hài lòng luôn đạt từ 80% trở lên.

Khi chất lượng dịch vụ công được nâng lên, khách hàng thực sự hài lòng vì được phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp, đảm bảo đúng quyền lợi thì họ sẽ có niềm tin. Khi đã xóa bỏ định kiến “đóng vào thì dễ, lấy ra thì khó”, người dân sẽ tích cực, sẵn sàng hơn trong tham gia BHXH, BHYT, bởi ai cũng muốn có “của để dành” giúp chủ động lo cuộc sống cho mình khi về già.

Ông Lê Trường Giang:

Từ lâu, việc giải quyết TTHC được BHXH tỉnh Nghệ An tuân thủ đúng nguyên tắc “Một cửa”, “Một cửa liên thông”. Việc thực hiện giao dịch điện tử; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính cũng đi vào ổn định. Trên địa bàn Nghệ An hiện có 8.131 đơn vị SDLĐ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH và có 7.960 đơn vị đã thực hiện thành công phương thức giao dịch này, đạt tỉ lệ 97,9%. Về giao nhận hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính, có 93,98% hồ sơ nhận qua Bưu điện và 97,61% hồ sơ trả kết quả giải quyết qua Bưu điện. BHXH tỉnh cũng đã rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ đạt 99,97% (203.038 sổ); thực hiện cấp mã số BHXH cho 100% dân số trên địa bàn; thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH mới đạt 100% (gần 2.800.000 người).

Những kết quả đó đã tạo ra tác động quan trọng đối với việc phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện. Khi người dân, DN nhận thức rõ tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đối với bản thân, sự sống còn đối với DN hay khi người dân, DN đã tin tưởng vào chính sách, vào cơ quan thực hiện chính sách thì việc tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia BHXH ngày càng thuận lợi.

Ông Phan Văn Mến:

Hiện nay, hầu hết các đơn vị SDLĐ đã giao dịch với BHXH TP.HCM bằng chữ ký số. BHXH TP ký hợp đồng với Bưu điện để nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC và chi lương hưu, trợ cấp BHXH. Các cơ sở y tế cũng thực hiện chuyển dữ liệu chi phí KCB lên Cổng giám định, giúp quản lý chặt chẽ, minh bạch nguồn quỹ và đảm bảo lợi ích cho người bệnh. Bộ phận “Một cửa” của BHXH Thành phố và BHXH các quận, huyện được kiện toàn và ngày càng hiện đại, thân thiện…

Qua khảo sát mức độ hài lòng của người dân cho thấy, kết quả bình thường và hài lòng đạt 99,97%. Còn kết quả khảo sát tại các đơn vị SDLĐ cho thấy, mức độ bình thường và hài lòng đạt 97%. Có thể nói, việc nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân và DN luôn rất quan trọng, góp phần vào việc mở rộng đối tượng tham gia, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Khi họ đã tin tưởng vào chính sách, quyền lợi được thụ hưởng, chắc chắn họ sẽ tự giác tham gia.

Ông Đỗ Văn Khoan:

Những năm qua, BHXH tỉnh Lạng Sơn tích cực đẩy mạnh cải cách TTHC, giảm hồ sơ, giấy tờ biểu mẫu, rút ngắn quy trình xử lý; tiếp tục tập trung thực hiện giao dịch điện tử và giao dịch qua dịch vụ Bưu chính; duy trì thực hiện cơ chế “Một cửa”, công khai, minh bạch TTHC, giải quyết và trả kết quả đúng hẹn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Theo đó, chúng tôi đã tạo điều kiện cho 2.419/2.643 đơn vị SDLĐ đăng ký thực hiện giao dịch điện tử (đạt 91,5%). Từ thành công này đã góp phần tạo niềm tin cho người dân, NLĐ đối với cơ quan BHXH; đồng thời tạo thuận lợi hơn trong việc phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, giúp số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng lên.

Ông Nguyễn Hữu Thành:

Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La đều thực hiện giao dịch qua mạng với cơ quan BHXH, trong đó có 89% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ thu BHXH, tham gia BHXH lần đầu đều được thực hiện trên môi trường mạng. Lương hưu, trợ cấp BHXH của các đối tượng đều nhận qua đơn vị SDLĐ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ công…

Những điều này có tác động rất tốt tới công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Giờ đây, người dân có thể tìm hiểu, kê khai hồ sơ trực tuyến; việc nhận hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cũng dễ dàng khi ngành BHXH đã có hệ thống dịch vụ Bưu chính giao tận nơi, tới từng đối tượng.

Ông Đặng Văn Nở:

Chúng tôi cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào thành công trong công tác CCHC là việc BHXH tỉnh đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Hiện, đơn vị đã triển khai ứng dụng 15 phần mềm chuyên ngành; đã có 1.241/1.307 đơn vị đăng ký thực hiện giao dịch điện tử, đạt 94,9% so với tổng số đơn vị trên địa bàn. Bộ phận “Một cửa” tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện đã phát huy hiệu quả; tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ được thực hiện qua nhiều hình thức để người dân lựa chọn…

Trước đây, DN phải đến cơ quan BHXH để đăng ký tham gia hoặc kê khai hồ sơ hưởng chế độ, nay dễ dàng hơn thông qua ứng dụng phần mềm kê khai điện tử và chữ ký số. Hay việc tham gia BHXH tự nguyện cũng rất đơn giản, nhờ hệ thống trực tuyến của Ngành. Cùng với đó, việc đóng tiền, nộp hồ sơ cũng thuận tiện, khi hệ thống nhân viên đại lý phủ khắp...

Ông Dương Văn Hào:

Hiện nay, 100% đơn vị trên địa bàn Khánh Hòa đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. BHXH tỉnh cũng triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực BHXH, BHYT theo đúng quy định của Ngành; thực hiện giao nhận hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống Bưu điện; phối hợp giải quyết TTHC trong việc đăng ký khai sinh, hộ tịch và cấp thẻ BHYT cho trẻ em mới sinh; thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp qua tài khoản ATM và hệ thống Bưu điện…

Những công việc này đều hướng đến mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất, tiết kiệm tối đa thời gian, công sức và chi phí của xã hội cũng như của từng tổ chức, cá nhân khi tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT.

Bà Nguyễn Thị Lộc:

Năm 2018, BHXH Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Một trong những yếu tố đóng góp vào thành tích chung đó chính là việc CCHC, trong đó có cải cách TTHC, ứng dụng CNTT và giao dịch điện tử. Qua đó, giúp rút ngắn quy trình, thủ tục, giảm thời gian, chi phí cho DN, NLĐ và người dân, được dư luận trên địa bàn ghi nhận và ủng hộ.

Đặc biệt, giao dịch điện tử và dịch vụ chuyển phát hồ sơ qua dich vụ Bưu chính đã giúp DN và người dân không phải đi lại nhiều lần mà chỉ cần một lần duy nhất đến nộp hồ sơ giải quyết chế độ tại cơ quan BHXH. Kết quả giải quyết sẽ được cơ quan BHXH chuyển trả qua Bưu điện về địa chỉ theo yêu cầu. Nhờ vậy đã tạo được sự hài lòng, tin tưởng của người dân, tổ chức vào chính sách BHXH, BHYT.

Ông Nguyễn Khắc Tuấn:

Hàng năm, BHXH Đắk Nông đều tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của người dân, DN đến giao dịch, liên hệ công việc tại cơ quan BHXH từ tỉnh xuống huyện. Theo đó, 90% người dân, DN cho biết, họ hài lòng về tác phong phục vụ và giải quyết hồ sơ của cơ quan BHXH- cho thấy những nỗ lực và kết quả cao mà BHXH tỉnh gặt hái được.

Công tác cải cách TTHC cùng với công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT được đẩy mạnh đã tác động và tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân đối với việc tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện. Nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động tìm hiểu và tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng cao để có nguồn thu nhập tốt hơn khi hết tuổi lao động.

Ông Mai Hữu Thơi:

Việc BHXH tỉnh đẩy mạnh CCHC và ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ BHXH theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN khi tham gia BHXH. Từ đó, mức độ hài lòng và niềm tin của nhân dân vào chính sách này cũng ngày được nâng cao. Đây là những yếu tố quan trọng, góp phần gia tăng số người tham gia BHXH qua từng năm; làm cho các tổ chức, DN, NLĐ, người dân trên địa bàn tỉnh Long An thực sự yên tâm khi tham gia BHXH; nâng cao niềm tin của xã hội đối với cơ quan BHXH. Đây chính là cơ sở để Long An tiến tới thực hiện thắng lợi mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần của Nghị quyết 28.

* Có thể thấy, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết 28-NQ/TW, nhiệm vụ của cơ quan BHXH là rất nặng. Theo các vị khách mời, đâu là giải pháp quan trọng nhất, cần tập trung thực hiện?

Ông Dương Văn Hào:

Theo tôi, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC và tăng cường ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động nghiệp vụ thì yếu tố con người cũng quan trọng không kém. Do đó, ngành BHXH cần đẩy mạnh hơn nữa việc kiện toàn công tác tổ chức bộ máy và cán bộ theo Đề án của BHXH Việt Nam về “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng công tác gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho đội ngũ cán bộ; đổi mới mạnh mẽ lề lối, tác phong làm việc tạo sự thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT; tăng cường chất lượng công tác tư vấn, giải đáp, giải quyết các chính sách, chế độ, TTHC về lĩnh vực BHXH, BHYT cho các CCVC của Ngành… Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng kế hoạch truyền thông đa dạng và phong phú các hình thức tuyên truyền, nhất là chú trọng đến hình thức đối thoại trực tiếp tại đơn vị SDLĐ, KCN và địa bàn dân cư…

Ông Lê Trường Giang:

Tôi cho rằng, nhân tố con người đóng vai trò quan trọng hàng đầu, có tính chất tiên quyết đối với việc hiện đại hóa Ngành. Còn việc đầu tư trang thiết bị, ứng dụng CNTT hay sử dụng dịch vụ công…  cũng chỉ là công cụ để chúng ta thực hiện tốt hơn nhiệm vụ. Thành công hay không, kết quả như thế nào phụ thuộc vào đội ngũ CCVC của Ngành.

Vì vậy, chúng ta cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng hình ảnh cán bộ ngành BHXH không chỉ am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, thành thạo CNTT mà còn phải thay đổi tác phong, tinh thần, thái độ phục vụ theo hướng thân thiện, trách nhiệm, đáp ứng sự hài lòng của người dân, DN. Cán bộ ngành BHXH luôn đặt quyền lợi của người dân, DN lên trên quyền lợi của bản thân mình; phục vụ nhân dân, DN trên tinh thần cầu thị; có bản lĩnh để đương đầu với những khó khăn, thách thức ngày càng lớn, phải biết vượt qua áp lực để thực hiện ngày càng hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Đức Hòa:

Với những kết quả cải cách đã được người dân, NLĐ ghi nhận, BHXH Hà Nội luôn coi đây là nền tảng, động lực để tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm công vụ tới đội ngũ CCVC; chuyển từ tác phong làm việc hành chính sang tác phong phục vụ, lấy đối tượng làm trung tâm, mỗi CCVC của Ngành cần phải “giỏi một việc, biết nhiều việc”. 

Năm 2019, BHXH Hà Nội tiếp tục tham gia vào hệ thống Chính quyền điện tử Thủ đô như: Khai thác và sử dụng hiệu quả CSDL dân cư để triển khai các ứng dụng phục vụ công tác quản lý. Triển khai các hệ thống thông tin trên nền tảng ứng dụng đồng bộ, dùng chung thống nhất, tạo tiền đề trong việc ứng dụng liên thông, trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành… Việc này góp phần xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh nên chúng tôi sẽ phải quyết tâm hơn nữa.

Ông Đỗ Văn Khoan:

Trong Nghị quyết 28 về cải cách chính sách BHXH đã đặt ra mục tiêu xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, linh hoạt, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Điều đó đòi hỏi toàn Ngành cần phải đẩy mạnh CCHC, tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ; chuyển đổi tinh thần, thái độ phục vụ, xây dựng hình ảnh, vị thế của Ngành ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, hướng tới sự hài lòng cho người dân và DN.

Vì vậy, từng CCVC phải nhận thức được ý nghĩa quan trọng của các vấn đề, từ đó có ý thức, trách nhiệm cao và quyết tâm hơn nữa, không ngừng phấn đấu lao động với tinh thần đổi mới, sáng tạo, tìm tòi giải pháp hay trong tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là phục vụ người dân tốt hơn.

Ông Phan Văn Mến:

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng CNTT vô cùng cần thiết và cấp bách. Do đó, trong thời gian tới, Ngành cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách TTHC, giao dịch điện tử; nâng cấp để liên thông, kết nối các phần mềm nghiệp vụ, trong đó có việc hoàn thành hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung (data warehouse) để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó, góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT bền vững; giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ; quản lý tốt nguồn quỹ, đảm bảo lợi ích của người tham gia. Tiếp tục chuyển đổi phong cách làm việc từ hành chính sang phục vụ. Nếu chúng ta thực hiện tốt điều đó, sẽ góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Ngành, hướng tới đáp ứng sự hài lòng cao nhất từ người dân, DN.

Ông Đặng Văn Nở:

Tôi cho rằng, trước tiên cần hiện đại hóa Ngành đồng thời với triển khai CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC. Thời gian tới, ngành BHXH sẽ triển khai cấp thẻ BHYT và sổ BHXH điện tử cho người dân, NLĐ, do vậy cần tiếp tục yêu cầu toàn thể CCVC phải chuyển đổi tinh thần thái độ phục vụ theo hướng chuyên nghiệp.

Trên cơ sở đó, chúng tôi cũng xác định sẽ phấn đấu thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT theo Nghị quyết 28; liên thông dữ liệu các nghiệp vụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử; thực hiện liên thông dữ liệu với các ngành liên quan, sẵn sàng kết nối với Cổng “Một cửa quốc gia” theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam; giảm số giờ giao dịch với DN đạt mức ASEAN+4; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và phục vụ yêu cầu ngày càng cao của người thụ hưởng chính sách, tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT.

* Có thể thấy, những ý kiến của các vị khách mời đã thể hiện rõ sự quyết tâm, thể hiện cho ý chí của toàn Ngành trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 28-NQ/TW, trong đó có việc CCHC và ứng dụng CNTT, tiến tới hiện đại hóa ngành BHXH và nâng tầm chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân, DN. Tuy nhiên, bất cứ việc gì cũng không tránh khỏi những khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực của từng cá nhân, đơn vị mới có thể tạo nên thành công.

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019- mùa Xuân của phát triển an sinh xã hội, Báo BHXH trân trọng cảm ơn các quý vị đã tham gia cuộc mạn đàm này và chúc các vị cùng tập thể đơn vị tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhóm PV (Thực hiện)

Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.