Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Cụm Thi đua số 2 (BHXH Việt Nam) tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Thứ năm, 10/01/2019 | 12:01 GMT+7

Cụm Thi đua số 2 (BHXH Việt Nam) tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Sáng 10/1, tại Lai Châu, Cụm Thi đua số 2 (BHXH Việt Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua- Khen thưởng (BHXH Việt Nam) và đại diện 9 đơn vị trong Cụm gồm BHXH các tỉnh: Lai Châu (Cụm trưởng), Yên Bái (Cụm phó), Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La và Bắc Kạn.

Trong năm 2018, các đơn vị trong Cụm Thi đua số 2 đã thực hiện tốt việc xây dựng và phát động các phong trào thi đua, tạo bầu không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ CCVC và NLĐ trong các đơn vị, tạo khối đoàn kết thống nhất cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị trong Cụm Thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua

Công tác thi đua, khen thưởng tại Cụm Thi đua số 2 từng bước đi vào chiều sâu, đảm bảo nề nếp và hiệu quả. Qua đó, đã phát huy được sáng kiến cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực công tác. Đội ngũ CCVC trong các đơn vị đã thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức cán bộ ngành BHXH cũng như Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII.

Đáng chú ý, các đơn vị trong Cụm đã thực hiện tốt phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, với mục tiêu hướng tới người nghèo, người ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào thi đua “Cả nước xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến các chương trình giảm nghèo, thoát nghèo; kế hoạch hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, HSSV, người thuộc diện chính sách xã hội. Từ phong trào thi đua, các đơn vị trong Cụm đã lập quỹ quyên góp ủng hộ, xây dựng các chỉ tiêu giúp đỡ cụ thể, trong đó có chỉ tiêu mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và thực hiện tốt các chính sách về BHYT.

Trên cơ sở nội dung phát động phong trào thi đua của BHXH Việt Nam, Cụm Thi đua số 2 đã tổ chức phát động thi đua năm 2018, với chủ đề: “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và DN”. Đối với phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, đẩy nhanh tiến độ rà soát, bàn giao sổ BHXH cho NLĐ trước thời hạn”, tính đến ngày 31/12/2018, toàn Cụm đã bàn giao đạt bình quân 99,97%, với 7/9 tỉnh đạt 100% kế hoạch. Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh trong Cụm luôn chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát phong trào thi đua do đơn vị phát động, tổ chức thực hiện phù hợp với lĩnh vực công tác của Ngành.

Chuyển giao chức vụ Cụm trưởng cho BHXH tỉnh Yên Bái và Cụm phó cho BHXH tỉnh Sơn La

Công tác khen thưởng cũng luôn đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời. Trong đó, đã chú trọng khen thưởng những CCVC và NLĐ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân ở cơ sở và ở những lĩnh vực có nhiều khó khăn nhưng đã vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Khen thưởng thường xuyên 2.177 Lao động tiên tiến; 306 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 91 Tập thể Lao động xuất sắc; 668 Giấy khen; 229 Bằng khen của BHXH Việt Nam; 15 Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam; 2 Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 2 Huân chương Lao động hạng Ba. Kịp thời khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Đồng thời, việc cụ thể hóa các tiêu chí thi đua đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Ngay từ đầu năm, BHXH các tỉnh trong Cụm đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác thu, mở rộng đối tượng tham gia, hạn chế việc chậm nộp, nợ đọng BHXH, BHYT; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thu. Năm 2018, số người tham gia BHXH, BHYT trong toàn Cụm là 6.120.744 người, tăng 1,29% so với năm 2017. Tổng số thu BHXH, BHYT đạt 11.300 tỉ đồng; bình quân toàn Cụm đạt 101,11% kế hoạch thu được giao, tăng 6,28% so với cùng kỳ năm 2017. Số người tham gia BHXH, BHYT năm sau cao hơn năm trước. Công tác chi trả, giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định. Công tác cải cách TTHC và ứng dụng CNTT tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, đội ngũ CCVC và NLĐ trong Cụm còn thường xuyên tự nghiên cứu, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn; luôn có tinh thần học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; ứng dụng hiệu quả khoa học- công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Nhân dịp này, các đơn vị trong Cụm đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2019. Theo đó, chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua và thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Triển khai thực hiện kịp thời các văn bản hướng dẫn liên quan công tác thi đua, khen thưởng; không ngừng tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng tới toàn thể CCVC và NLĐ. Chủ động phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đơn vị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ BHXH, đẩy mạnh khen thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân có sáng kiến chuyên đề áp dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; kịp thời xây dựng, điều chỉnh, bổ sung đối với từng nhiệm vụ như phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT qua từng năm. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các đơn vị trong Cụm để tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua. Tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác tổ chức phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng BHXH tỉnh.

Ngoài ra, các đơn vị trong Cụm cũng tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT qua hệ thống Bưu điện; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính và tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT đới với những cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định BHYT; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý...

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Quang- Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng (BHXH Việt Nam) đánh giá cao nỗ lực và kết quả mà các đơn vị trong Cụm Thi đua số 2 đạt được. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục vượt qua những khó khăn, tập trung nghiên cứu, phát động nhiều phong trào thi đua phù hợp, sát thực tế hơn nữa; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; quan tâm phát hiện và bồi dưỡng những điển hình tiên tiến; đảm bảo đúng đủ quyền lợi cho những người tham gia và thụ hưởng chính sách...

Cũng nhân dịp này, các đơn vị trong Cụm Thi đua số 2 đã thống nhất bầu BHXH tỉnh Yên Bái giữ chức Cụm trưởng và BHXH tỉnh Sơn La giữ chức Cụm phó Cụm Thi đua số 2 trong năm 2019.

Lê An

Nỗ lực thể hiện bản lĩnh, ý chí của CCVC ngành BHXH trong thực hiện nhiệm vụ

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.