Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Cụm thi đua số 1 (BHXH Việt Nam): Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thứ sáu, 12/07/2019 | 11:08 GMT+7

Cụm thi đua số 1 (BHXH Việt Nam): Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 12/7, tại Bắc Ninh, Cụm thi đua số 1 (BHXH Việt Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua- Khen thưởng (BHXH Việt Nam) và đại diện 9 đơn vị BHXH các tỉnh trong Cụm.

Cụm thi đua số 1 gồm BHXH 9 tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Trong đó, BHXH tỉnh Bắc Ninh được giao làm Cụm trưởng và BHXH TP.Hải Phòng là Cụm phó Cụm thi đua số 1 năm 2019.

Nhiều kết quả khả quan

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đào Xuân Hải– Phó Giám đốc BHXH TP. Hải Phòng, đại diện đơn vị Cụm phó cho biết, Cụm thi đua số 1 luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo BHXH Việt Nam và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh trong Cụm. Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng luôn nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của Vụ Thi đua- Khen thưởng (BHXH Việt Nam), các tỉnh, thành phố trong Cụm và sự quan tâm, gắn kết, trao đổi những cách làm sáng tạo, những kinh nghiệm hay trong việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm. Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua luôn có sự đồng thuận và nhất trí cao trong việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua được gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn nên đạt được hiệu quả rõ rệt.

Ông Đào Xuân Hải cũng cho biết thêm, phát huy những thành tựu đạt được trong năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong toàn ngành nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên mọi lĩnh vực công tác. Lãnh đạo BHXH các tỉnh đã quan tâm, sâu sát đến công tác thi đua khen thưởng, các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng đều bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ của Ngành. Các phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng và hiệu quả, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong những năm trước đây, góp phần quan trọng để các đơn vị trong toàn Cụm đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, có chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như phát triển đối tượng tham gia BHYT và thu hồi nợ.

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua của Ngành, Cụm thi đua số 1 đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề "Cán bộ, CCVC Cụm thi đua số I trách nhiệm, sáng tạo trong thực thi công vụ, tích cực thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập ngành BHXH". Trên cơ sở phát động thi đua của Cụm, BHXH các tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước của năm, kịp thời triển khai xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Công tác thi đua khen, thưởng được triển khai rộng khắp trong toàn Cụm, cùng với việc phát động phong trào thi đua cả năm, BHXH các tỉnh còn phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với các ngày lễ lớn của đất nước và bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và phù hợp tình hình từng địa phương. CCVC và NLĐ trong Cụm đã tích cực học tập, phấn đấu, có nhiều sáng kiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thông qua các phong trào thi đua đã phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nêu gương, tạo được sức lan tỏa rộng khắp.

Đáng chú ý, công tác khen thưởng tại BHXH các tỉnh được thực hiện ngày một tốt hơn về quy trình, thủ tục hồ sơ, công tác bình xét công khai, dân chủ đúng quy định của Luật Thi đua- Khen thưởng và hướng dẫn của Ngành; thực sự trở thành động lực động viên, khích lệ cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chung toàn Ngành.

Hiện nay, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong toàn Cụm là: 11 triệu 571 nghìn người. Các đơn vị trong Cụm đã quan tâm, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp tăng cường như: đôn đốc thu hồi nợ; lập hồ sơ chuyển tổ chức công đoàn khởi kiện đối với các DN chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Vì vậy, trong 6 tháng đầu năm, số thu toàn Cụm được trên 23,942 tỷ đồng, bình quân đạt 48,35% kế hoạch giao.

Bên cạnh đó, công tác cấp sổ BHXH, phát hành thẻ BHYT và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ được thực hiện kịp thời đúng tiến độ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, tỷ lệ sai sót ở mức thấp. Toàn Cụm đã cấp được: 217.853 sổ BHXH, phát hành 2.525.377 thẻ BHYT từ đầu năm. Toàn Cụm đang quản lý trên 673,578 nghìn đối tượng hưởng BHXH, việc giải quyết các chế độ BHXH cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH được đảm bảo kịp thời, đúng quy định, chất lượng xét duyệt hồ sơ được nâng cao, thời hạn giải quyết được rút ngắn. Lãnh đạo  đơn vị BHXH các tỉnh trọng Cụm đã chỉ đạo thực hiện công tác giám định chi phí KCB chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh tham gia BHYT; toàn Cụm đã tổ chức giám định thanh toán cho gần 9,539 triệu lượt người, với số tiền 5.744 tỷ đồng.

Tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Đức Cường- Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh, đại diện đơn vị Cụm trưởng nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, công tác an sinh xã hội được bảo đảm ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, ngành BHXH cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức đang được đặt ra như: Đẩy mạnh cải cách TTHC, xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. “Thông qua hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Cụm sẽ cùng trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp của từng địa phương và biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân, tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh tập thể, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.” – ông Cường nói.

Để tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong Cụm sẽ tiếp tục thực hiện tốt các mặt hoạt động theo Nghị Quyết số 28-NQ/TW; tập trung hoàn thành đúng hạn, đầy đủ, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà BHXH Việt Nam được giao tại Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 102 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; xây dựng các giải pháp phấn đấu thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT của địa phương theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Tăng cường công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt tại BHXH các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện để các gương điển hình tiên tiến phổ biến những kinh nghiệm công tác hay, sáng tạo, những giải pháp mới đã được áp dụng và đem lại hiệu quả cao trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ để các đơn vị khác học tập.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực; xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thi đua cụ thể và có kế hoạch triển khai hiệu quả, tránh hình thức. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng trên cơ sở đánh giá thành tích, tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, điển hình mới để khen thưởng, quan tâm khen thưởng cho đội ngũ CCVC, NLĐ. Đối với BHXH các tỉnh, kịp thời giao kế hoạch phát triển đối tượng năm 2019 cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố; thường xuyên đôn đốc, giám sát để kịp thời xử lý những phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Quang- Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng (BHXH Việt Nam) ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Cụm Thi đua số 1 đạt được trong các mặt công tác. Đồng thời, đề nghị các đơn vị trong Cụm cần tiếp tục vượt qua những khó khăn, bám sát thực tiễn, tập trung phát động những phong trào thi đua phù hợp. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, quan tâm, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng những điển hình tiên tiến; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua khen thưởng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, đảm đúng đủ quyền lợi cho những người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Lê An

Họp Hội đồng chung khảo Cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT"

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.