Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Cơ đồ Việt Nam

Thứ sáu, 24/01/2020 | 16:35 GMT+7

Cơ đồ Việt Nam

Trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới, kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam chính là điểm sáng, tạo đà vững chắc để chúng ta bước vào năm 2020- năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, thiết thực lập thành tích chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo BHXH xin trân trọng giới thiệu những đánh giá của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu kinh tế-xã hội, trong đó có mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, hạn chế, nhưng nhìn tổng thể có thể thấy, thế và lực của nước ta đã được tăng cường, đất nước đang khởi sắc, vận nước đang lên. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia kinh tế-văn hóa phát triển, chính trị-xã hội ổn định, có nhiều triển vọng phát triển tốt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, trong năm 2019, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững.

Trung ương cũng khẳng định, những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019 đã tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và 5 năm 2016-2020. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, kinh tế- xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an ninh, trật tự xã hội. Tình hình trong nước, quốc tế và khu vực còn tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Do đó, chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, thoả mãn với kết quả, thành tích đã đạt được; trái lại, phải tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019-2020, năm sau phải tốt đẹp hơn năm trước.

(Trích phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ bế mạc Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng khóa XII)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của cả giai đoạn 5 năm và xây dựng chiến lược, kế hoạch cho giai đoạn tới, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp phải quyết liệt và sáng tạo hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Trong đó, trọng tâm là phải phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế bền vững gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng- an ninh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và bảo đảm các mục tiêu an sinh xã hội. Trong đó, đặc biệt lưu ý cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 27 và Nghị quyết 28 về cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách BHXH.

Đặc biệt, tiếp tục rà soát, đánh giá các chính sách an sinh xã hội trên từng lĩnh vực, để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành chính sách mới cho phù hợp. Cần lưu ý các chính sách khuyến khích, tạo cơ hội để mọi người dân có việc làm và cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với DN, với nhu cầu của thị trường và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, làm nền tảng, điều kiện cốt lõi để bảo đảm cho NLĐ về tiền lương, thu nhập công bằng, cải thiện điều kiện sống và tái sản xuất sức lao động. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành đối với các đối tượng người có công. Đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Kiên trì thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, chuyển hướng tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều thực chất hơn. Tiếp tục quan tâm tới công tác phụ nữ và trẻ em, bảo đảm bình đẳng giới.

(Trích phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành LĐ-TB&XH)

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 đã hoàn thành toàn diện, là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu đề ra trong khi vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát tốt và các cân đối lớn của nền kinh tế được củng cố, mở rộng. Đời sống nhân dân trên mọi miền đất nước đều chuyển biến rõ nét.

Trong đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, cơ bản gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch tích cực; tạo thêm 1,62 triệu việc làm; mở rộng diện bao phủ BHXH. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1-1,5% (còn khoảng 3,73-4,23%), trong đó các huyện nghèo giảm trên 4%. Thành tích giảm nghèo của Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Chất lượng dịch vụ y tế tiếp tục được nâng lên; đạt 8,6 bác sĩ và 27,5 giường bệnh trên 1 vạn dân và tỉ lệ tham gia BHYT đạt trên 89,3%, vượt mục tiêu đề ra. Làm tốt công tác y tế dự phòng; chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề được nâng lên; xếp hạng đại học tăng 12 bậc, từ hạng 80 lên 68…

Về kế hoạch năm 2020, chú trọng phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục mở rộng bao phủ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; bố trí nguồn NSNN và huy động các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để người dân vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ xã hội cơ bản. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội; phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại…

(Trích báo cáo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV)■

BHXH Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.