Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Chuẩn hóa dữ liệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để thanh toán không dùng tiền mặt

Thứ ba, 17/09/2019 | 11:24 GMT+7

Chuẩn hóa dữ liệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để thanh toán không dùng tiền mặt

Sáng 17/9, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo "Xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để kết nối chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng". Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương dự và chủ trì hội thảo. Cùng tham dự còn có đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc BHXH Việt Nam, BHXH một số địa phương, ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán.

Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công (thuế, điện, nước, học phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội). Trong đó, BHXH Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan triển khai nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để kết nối chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng.

Theo Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, để thực hiện quyết định này, BHXH Việt Nam đã có kế hoạch triển khai, giao cho các địa phương thực hiện đảm bảo đến năm 2021 sẽ đạt chỉ tiêu thanh toán không dùng tiền mặt mà Thủ tướng Chính phủ giao cho BHXH Việt Nam. Do đó, hội thảo nhằm đánh giá lại kết quả toàn Ngành đã đạt được, đề nghị BHXH các địa phương, các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán đưa ra các đề xuất giải pháp chuẩn hóa dữ liệu; đồng thời xây dựng lộ trình kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin giữa BHXH với các tổ chức dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Theo BHXH Việt Nam, để thực hiện mục tiêu chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, cần các điều kiện sau: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; hạ tầng thanh toán điện tử; cơ sở pháp lý trong việc bảo mật thông tin cũng như kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin của người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để chi trả qua ngân hàng. “Hiện nay, BHXH Việt Nam đã cơ bản xây dựng được cơ sở dữ liệu của người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Về mặt cơ sở hạ tầng và kỹ thuật CNTT, BHXH Việt Nam hoàn toàn sẵn sàng để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, thể hiện qua việc BHXH Việt Nam đã thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin với một số cơ quan như Bưu điện, Thuế... đảm bảo tính hợp pháp bằng chữ ký số”- Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương cho biết.

Cụ thể, về cơ sở dữ liệu, theo báo cáo của Ban Thực hiện chính sách BHXH, hiện nay ngành BHXH đang thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho hơn 3,1 triệu người hưởng (1,2 triệu người hưởng từ nguồn NSNN và 1,9 triệu người hưởng từ nguồn quỹ BHXH). Hàng năm, BHXH Việt Nam cũng giải quyết và chi trả cho hơn 890.000 người hưởng các chế độ BHXH một lần; giải quyết và chi trả cho gần 10,4 triệu lượt người hưởng ốm dau, thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khỏe; khoảng hơn 800.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hiện, Trung tâm Lưu trữ (BHXH Việt Nam) đang quản lý, lưu trữ hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng của BHXH 63 tỉnh, thành phố và BHXH Công an nhân dân, BHXH Bộ Quốc phòng. Trung tâm đã số hóa và lưu trữ trên 25 triệu trang tài liệu điện tử trên “Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH”...

Về kết nối, chia sẻ thông tin với tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán (cụ thể là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam), báo cáo của Vụ Tài chính- Kế toán (BHXH Việt Nam) cho biết, từ năm 2017, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ứng dụng CNTT trong công tác chi trả và triển khai sử dụng Thẻ lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên toàn quốc từ năm 2019. Hàng tháng, BHXH các địa phương đã thực hiện cung cấp dữ liệu thông tin của người hưởng cho cơ quan Bưu điện để quản lý danh sách này. Qua báo cáo, các đơn vị đều đánh giá quy trình quản lý người hưởng đã quy định đầy đủ, cụ thể các bước thực hiện, trách nhiệm của các bên liên quan- mặc dù quá trình quản lý chia sẻ thông tin vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục: Báo giảm người hưởng chết, hết hạn hưởng còn có một số trường hợp chưa kịp thời, quản lý người hưởng nhận tiền qua tài khoản cá nhân, định cư ở nước ngoài...

Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là các ngân hàng, cơ quan BHXH cũng đã chi trả qua tài khoản cá nhân cho NLĐ mở tại các ngân hàng thương mại đối với các chế độ: Trợ cấp thất nghiệp, ốm đau, thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, BHXH Việt Nam cho biết, cơ quan BHXH và tổ chức dịch vụ thanh toán chưa có cơ chế chia sẻ thông tin với nhau, nên chưa thực hiện kết nối dữ liệu, quản lý người hưởng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. Trong khi đó, theo Vụ Pháp chế (BHXH Việt Nam), tính đến thời điểm hiện tại, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. Theo quy định của Luật BHXH, cho phép người hưởng lựa chọn các hình thức nhận lương hưu và trợ cấp BHXH theo hình thức mà mình thấy thuận tiện nhất. Việc chi trả lương hưu qua tài khoản phụ thuộc phần lớn vào lựa chọn của người hưởng. Đây cũng là điểm khó khăn trong việc đảm bảo mục tiêu thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Đặc biệt, đối tượng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH phần lớn là người cao tuổi, nhiều người ở vùng sâu, vùng xa, “ngại" tiếp cận với các phương thức giao dịch ngân hàng, thanh toán điện tử...

Chung quan điểm này, các ngân hàng tham gia hội thảo cũng cho rằng, vấn đề hạ tầng để chia sẻ thông tin với cơ quan BHXH không phải là vấn đề khó khăn với cả hai bên. Điểm vướng mắc là các quy định về bảo mật thông tin trước yêu cầu chia sẻ thông tin hai chiều giữa hai bên. Ngành Ngân hàng cũng có quy định riêng về tính bảo mật thông tin tài khoản của khách hàng, không được phép chia sẻ cho bên thứ ba. Còn pháp luật BHXH cũng yêu cầu việc chia sẻ thông tin người hưởng phải được sự cho phép của bản thân người đó hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền....

Kết luận hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương cho biết, BHXH Việt Nam sẽ có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg và Nghị quyết số 02/NQ-CP. Theo đó, BHXH Việt Nam đảm bảo cơ bản đáp ứng được cơ sở dữ liệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. BHXH Việt Nam cũng sẽ có công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước thay mặt các tổ chức thanh toán, trung gian thanh toán đưa ra quy chuẩn các dữ liệu cần cơ quan BHXH cung cấp, cũng như chiều thông tin phản hồi từ các tổ chức này với cơ quan BHXH; đề nghị hai bên có kiến nghị Chính phủ sửa đổi một số quy định về tính bảo mật thông tin để đảm bảo thực hiện việc chia sẻ dữ liệu giữa các bên. Ngoài ra, đề nghị các tổ chức tham gia vào hệ thống chi trả tiếp tục hoàn thiện hạ tầng của mình; các ngân hàng nên phát triển mạnh các cây ATM, phòng giao dịch gần dân; phối hợp tuyên truyền vận động người dân lựa chọn phương thức giao dịch không dùng tiền mặt...

Lương Thảo

Họp Hội đồng chung khảo Cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT"

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.