Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Chế độ tử tuất đối với thân nhân NLĐ qua đời

Thứ tư, 04/07/2018 | 12:51 GMT+7

Chế độ tử tuất đối với thân nhân NLĐ qua đời

Một bạn đọc tại Kinh Môn (Hải Dương) hỏi: Năm nay tôi đã 65 tuổi, không có lương hưu hay trợ cấp BHXH hằng tháng, thu nhập không ổn định nên phải sống phụ thuộc con cháu. Mới đây con dâu tôi qua đời vì bị tai nạn lao động. Khi giải quyết chế độ tử tuất hằng tháng đối với thân nhân của con dâu, tôi lại không được xem xét với lý do lúc còn sống con dâu không phải là người trực tiếp nuôi dưỡng tôi. Xin hỏi, theo quy định, tôi có được hưởng chế độ tử tuất đối với thân nhân của con dâu không? Lý do như đã nêu trên có đúng không? Nếu được thì chế độ tuất của tôi được những gì?

 Trả lời:

Khoản 6, Điều 3 Luật BHXH quy định: Thân nhân là con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia BHXH hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Điểm c, Khoản 2, Điều 67 Luật BHXH quy định: Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ thuộc một trong các trường hợp khi chết thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng.

Khoản 3, Điều 67 Luật BHXH quy định: Thân nhân nêu trên phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

Khoản 1, Điều 68 Luật BHXH quy định: Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Khoản 2, Điều 68 Luật BHXH quy định: Trường hợp 1 người chết thuộc đối tượng quy định thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 4 người.

Đối chiếu với trường hợp của ông (bà), nếu hiện tại ông (bà) được xác định không có thu nhập hoặc thu nhập hằng tháng dưới mức lương cơ sở (hiện nay là 1.300.000 đồng) thì ông (bà) thuộc đối tượng xem xét giải quyết hưởng chế độ thân nhân tuất hằng tháng. Vì ông (bà) không nêu cụ thể các thân nhân của con dâu ông (bà) thuộc diện được xem xét tuất hằng tháng nên chưa đủ căn cứ để xác định ông (bà) được xếp thứ tự ưu tiên trong 4 định suất thân nhân tuất hay không. Nếu được thì mức trợ cấp bằng 50% mức lương cơ sở.

BBT