Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Ngành BHXH đang thực hiệu hiệu quả mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện

Thứ tư, 17/07/2019 | 10:44 GMT+7

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Ngành BHXH đang thực hiệu hiệu quả mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện

BHXH tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm mục tiêu giúp cho mọi người dân, NLĐ trong khu vực phi chính thức khi hết tuổi lao động sẽ có lương hưu để ổn định cuộc sống. Mặc dù việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gặp rất nhiều khó khăn, song với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị- xã hội; sự nỗ lực lớn của ngành BHXH trong triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, đã tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Nhận diện những khó khăn

Hơn 10 năm qua, chính sách BHXH tự nguyện được thực hiện theo 2 giai đoạn, với những quy định khác nhau. Giai đoạn đầu thực hiện theo Luật BHXH 2006 (Luật số 71/2006/QH11); giai đoạn tiếp theo thực hiện theo Luật BHXH năm 2014 (Luật số 58/2014/QH13). Quy định về BHXH tự nguyện tại Luật BHXH năm 2014 là sự tổng kết kinh nghiệm 7 năm thực hiện Luật BHXH năm 2006, trên cơ sở đó có những sửa đổi phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng tốt yêu cầu mở rộng diện bao phủ BHXH đến NLĐ thuộc mọi khu vực của nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH (ngoài cùng bên phải) đánh giá cao việc thực hiện BHXH tự nguyện

Tuy nhiên, sau 10 năm, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Có thể thấy, tỉ lệ tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, là do chính sách này chưa thực sự tạo hấp dẫn cho người dân, trong khi mặt bằng thu nhập của nhiều người còn thấp, thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu dài (20 năm). Ngoài ra, còn do chưa có những giải pháp đột phá trong tiếp cận, vận động người dân, chưa có cơ chế hoa hồng đủ sức hấp dẫn các đại lý thu, việc cải cách TTHC dù có những bước tiến nhưng chưa thực sự tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận thông tin và đăng ký tham gia…

Những hạn chế trên đã được Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ tại Hội nghị lần thứ 7 khóa XII. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương đã xây dựng và ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2021, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; đến năm 2025 đạt khoảng 2,5% và đến năm 2030 đạt khoảng 5%. Cùng với Nghị quyết 28-NQ/TW, Chính phủ cũng tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, như: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách theo hướng giảm thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu xuống còn 15 năm, tiến tới còn 10 năm; nâng mức hỗ trợ cho người dân tham gia BHXH tự nguyện phù hợp với khả năng của NSNN; thực hiện thí điểm gói BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt đáp ứng nhu cầu của người dân; gắn quyền lợi tham gia BHXH tự nguyện với các ưu đãi khác của Nhà nước; giao chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện cho các địa phương; chuyên nghiệp hóa đội ngũ làm công tác thu; tiếp tục CCHC và tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác thu BHXH tự nguyện...

Để triển khai thành công nhiệm vụ đề ra, công việc rất quan trọng là cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể chính trị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, bảo đảm các đối tượng được tiếp cận đầy đủ thông tin; từ đó nâng cao nhận thức của mọi người về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách này. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các sở, ban ngành trong triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH theo Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH; xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về BHXH. Bên cạnh đó, tăng cường vai trò của các đại lý thu, qua đó thông tin một cách đầy đủ, chính xác về chính sách, pháp luật BHXH tới mọi người dân.

Đồng bộ các giải pháp

Có thể thấy, chính sách BHXH tự nguyện đã và đang được người dân đón nhận tích cực. Theo thống kê, cả nước hiện còn khoảng 30 triệu người chưa tham gia BHXH- đây là cơ hội để ngành BHXH thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Và để thu hút nhóm đối tượng này vào hệ thống BHXH, ngành BHXH đã có những nỗ lực rất lớn như: Ưu tiên mở rộng, phát triển đối tượng, lấy khách hàng là trung tâm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật được gắn với kết quả hoạt động trong phát triển đối tượng; đưa ra nhiều gói tỉ lệ hoa hồng cho người phát triển đối tượng, ưu tiên cho phát triển BHXH bền vững và lâu dài; tăng cường tập huấn, đào tạo đội ngũ nhân viên đại lý thu...

Cán bộ BHXH và Bưu điện đến tận nhà người dân để tuyên truyền, vận động

Đặc biệt, từ khi Nghị quyết 28-NQ/TW được ban hành, với định hướng chính trị thực hiện “BHXH toàn dân” và dưới sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, BHXH Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Cụ thể: Đề xuất với Chính phủ tăng mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện hoặc linh hoạt hơn về mức hỗ trợ (mức hỗ trợ tối thiểu bằng 30%, 25%, 10%) để địa phương nào có điều kiện kinh tế thì có thể hỗ trợ mức đóng cao hơn cho người tham gia BHXH tự nguyện. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện vào trong chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương theo tinh thần Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ; thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá, kiểm điểm những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chậm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; đưa ra các giải pháp nhằm tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam còn chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể… tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH tự nguyện để nhiều người dân hiểu và chủ động đăng ký tham gia. Mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, phấn đấu mỗi thôn, bản, tổ dân phố đều có điểm thu BHXH tự nguyện, có nhân viên đại lý thu. Hướng dẫn, tập huấn chính sách BHXH tự nguyện cho các nhân viên đại lý thu, để lực lượng này phối hợp tuyên truyền, tư vấn đến từng người dân. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho BHXH cấp huyện và từng đại lý thu. Đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Nhờ đó, đến hết tháng 6/2019, toàn quốc đã có 405.695 người tham gia BHXH tự nguyện.

Phát biểu tại cuộc họp về tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2019 do Chính phủ tổ chức mới đây, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung khẳng định, trong thời gian qua, chính sách an sinh xã hội đã được Đảng và Nhà nước quan tâm một cách sâu sắc, toàn diện và hài hòa hơn và được thực hiện đồng bộ với mục tiêu phát triển kinh tế. Đặc biệt, có một vấn đề mới, đó là trong 6 tháng qua, mô hình phát triển BHXH tự nguyện đã đạt kết quả rất tốt, với 135.000 người tham gia mới và dự kiến đến hết năm 2019 sẽ có khoảng 490.000 người tham gia.

Với quyết tâm rất cao, đặc biệt là sự phối hợp của BHXH Việt Nam với ngành LĐ-TB&XH; đóng góp của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng như sự hỗ trợ trực tiếp từ các địa phương, chỉ trong những tháng qua của năm 2019, chúng ta đã nâng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện lên bằng 10 năm qua. Như vậy, việc triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH rõ ràng có hiệu quả trong thực tiễn, với sự vào cuộc của các ngành, các cấp mà trong đó có 4 yếu tố gồm: Sự vào cuộc của lãnh đạo các cấp ủy và chính quyền; đổi mới cách làm; công tác tuyên truyền; xây dựng chính sách BHXH vì người dân. Đây là kinh nghiệm rất quý trong phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Vũ Thu

 

BHXH Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp tạo lập CSDL quốc gia về BHYT và y tế

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.