Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện cải cách TTHC

Thứ tư, 08/05/2019 | 17:24 GMT+7

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện cải cách TTHC

BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và TTHC theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Theo BHXH Việt Nam, trong thời gian qua, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện cải cách TTHC, nhằm cắt giảm thời gian, chi phí cho người dân, DN trong quá trình giải quyết các TTHC về BHXH, BHYT, hướng tới sự hài lòng của các tổ chức và cá nhân.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ (ngày 1/1/2019) về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Công văn số 320/TTg- KSTT của Thủ tướng Chính phủ (ngày 15/3/2019) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và TTHC, BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung sau:

Một là, quán triệt và tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP (ngày 1/1/2019) của Chính phủ và Chỉ thị số 30/CT-TTg (ngày 30/10/2018) của Thủ tướng Chính phủ; xác định nâng cao chất lượng giải quyết TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của ngành BHXH là một trong những giải pháp quan trọng, cùng với nhiệm vụ cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, TTHC… của các bộ, ngành, góp phần vào việc thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội.

Hai là, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các chương trình, kế hoạch mà BHXH Việt Nam đã ban hành, cụ thể: Kế hoạch số 4773/KH-BHXH (ngày 16/11/2018), Quyết định số 110/QĐ-BHXH (ngày 18/1/2019), Kế hoạch số 466/KH-BHXH (ngày 18/2/2019), Kế hoạch số 900/KH-BHXH (ngày 25/3/2019).

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành; thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu… Nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Bốn là, BHXH các tỉnh, thành phố phải thực hiện đánh giá nội bộ về việc giải quyết TTHC theo các tiêu chí quy định tại Điều 30 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (ngày 23/4/2018) của Chính phủ về thực hiện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" trong giải quyết TTHC theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP (ngày 23/11/2018) của Văn phòng Chính phủ. Kết quả gửi về Vụ Pháp chế (BHXH Việt Nam) trước ngày 15/5/2019.

BHXH Việt Nam cũng giao Trung tâm CNTT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung sau: Chủ trì, phối hợp với nhà thầu, Vụ Pháp chế và BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nâng cấp phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ”, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại BHXH các tỉnh, thành phố; đảm bảo tích hợp, chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin "Một cửa điện tử" cấp bộ, cấp tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia khi được đưa vào vận hành; phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng hạ tầng CNTT, triển khai có hiệu quả giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT; xây dựng hệ sinh thái 4.0 ngành BHXH để phục vụ người dân, DN theo yêu cầu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP (ngày 1/1/2019) của Chính phủ.

Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Sổ thẻ, Vụ Tài chính- Kế toán chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Trung tâm CNTT rà soát các TTHC thực hiện liên thông năm 2019; xác định các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện (nếu có) để kịp thời báo cáo theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm Truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động cải cách TTHC; tuyên truyền nâng cao nhận thức của đơn vị SDLĐ, NLĐ và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT; đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ngành theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp kết quả các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 320/TTg-KSTT và các nội dung cụ thể tại công văn này; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và BHXH tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông"; thực hiện việc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (nếu có), định kỳ hàng quý lồng ghép báo cáo tình hình kết quả thực hiện trong báo cáo về tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng nhấn mạnh, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) để xem xét, giải quyết.

NA

Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.