Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

BHXH Việt Nam: Tiếp tục triển khai Chính phủ điện tử

Thứ ba, 19/01/2021 | 19:03 GMT+7

BHXH Việt Nam: Tiếp tục triển khai Chính phủ điện tử

“Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; cải thiện chỉ số liên quan đến số giờ nộp BHXH; triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0; phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm; mở rộng cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trong các lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp…” là những nội dung trọng tâm trong Kế hoạch công tác CCHC năm 2021 của BHXH Việt Nam.

Theo Kế hoạch số 4269/KH-BHXH về công tác CCHC năm 2021, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương; nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC; đẩy mạnh giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CNTT trong công tác cải cách TTHC; bảo đảm xử lý kịp thời, công khai, đúng quy định các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành phải triển khai nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ kết quả đạt được, rõ mốc thời gian hoàn thành và rõ đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Bố trí nguồn lực và có giải pháp cụ thể để bảo đảm tính thực tiễn, khả thi của Kế hoạch. Cụ thể, đối với công tác cải cách TTHC, sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nhằm giảm thời gian, hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện TTHC liên quan trực tiếp tới người dân, DN. Nghiên cứu đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá TTHC thuộc lĩnh vực tài chính, tạo thuận lợi cho DN theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc công bố, cập nhật, công khai TTHC đảm bảo đúng quy định; tiếp tục đề xuất, xây dựng các giải pháp cải cách TTHC nhằm cải thiện chỉ số liên quan đến số giờ nộp BHXH trong Bảng đánh giá xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Đối với lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm. Triển khai mở rộng cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trong các lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan tích hợp, cung cấp dịch vụ công của Ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cũng theo Kế hoạch, trong năm 2021, BHXH Việt Nam tiếp tục trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành trên Trục tích hợp dữ liệu quốc gia (NGSP); tăng cường rà soát, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH (Datawarehouse-DWH); tích hợp, cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến trên ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số”. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kết nối, cung cấp thông tin báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; hoàn thiện Hệ thống thông tin “Một cửa điện tử” và Cổng Dịch vụ công của Ngành để tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và với các bộ, ngành, địa phương.

Bích Thủy

 

Tết ấm cho những bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

THE ROAD STORY VIETNAM

BHXH tỉnh Sơn La: Nỗ lực đưa chính sách BHXH tự nguyện tới người dân

Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 405/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/9/2020.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024) 36281191- Fax: (024) 36281540.
Ðại diện Tạp chí Bảo hiểm xã hội tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel: 0834102200.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt; Lê Kim Phương; Nguyễn Thị Thu Hương.
® Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội giữ bản quyền tác phẩm, cá nhân, tổ chức phải ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.